Familierechtbanken: 1 familie, 1 dossier, 1 rechter

Elk nieuw gerechtelijk arrondissement zal een gespecialiseerde familierechtbank krijgen, waardoor alle familiale zaken door een en dezelfde rechtbank kunnen behandeld worden.

Wanneer een gehuwd koppel met kinderen vandaag wil scheiden, volgt een behandeling door verschillende rechtbanken. In burgerlijke zaken gaat het al snel om 7 verschillende rechtbanken. Zo moet het koppel naar de vrederechter of langs de kortgedingrechter om voorlopige maatregelen te nemen, langs de rechtbank van eerste aanleg om de scheiding te regelen, langs de jeugdrechter om te beslissen wie de kinderen krijgt en finaal opnieuw langs de rechtbank van eerste aanleg om de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen te regelen.

Minister Turtelboom: “Dertig jaar geleden vond de politiek al dat dit niet langer kon. Het juridisch kluwen zorgt voor hoge kosten (door de verschillende griffierechten die betaald moeten worden), tijdverlies en extra stress bij mensen die vaak al in een moeilijke periode zitten.”

Daarom besliste de regering, op aansporen van Annemie Turtelboom om familierechtbanken op te richten. Voordeel is dat één rechtbank verantwoordelijk wordt voor alle familiale aangelegenheden. Gaande van de verblijfsregeling voor de kinderen, over alimentatieregelingen, adoptie, testamenten tot en met pleegvoogdij.

De zittingen zullen in het belang van het kind achter gesloten deuren plaatsvinden, en de kinderen zullen meer betrokken worden doordat ook zij gehoord kunnen worden.

“De justitiehervorming vormt het uitgelezen moment om deze familierechtbanken in te voeren en het regeerakkoord uit te voeren,” aldus Minister Turtelboom. “In elk nieuw gerechtelijk arrondissement zal meteen zo’n gespecialiseerde familierechtbank geïnstalleerd worden, waarbij de focus zal komen te liggen op verzoening en bemiddeling.”

Share on:

Leave a comment