FAQ vrije keuze familienaam

Bgx1pzrIAAA0lnn

Wat verandert er precies? (= zelfde vraag :Wat als ik niets doe – welke naam krijgen mijn kinderen?)

Het systeem waardoor een kind automatisch de naam van de vader krijgt, wordt vervangen door een systeem van vrije keuze. Daardoor kunnen ouders kiezen welke achternaam hun kind krijgt: de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam.

Ouders krijgen dus de keuze. Niemand wordt tot iets verplicht. Het is dus niet zo dat alle kinderen in België voortaan verplicht een dubbele naam zullen worden toegekend. In Frankrijk bestaat exact hetzelfde systeem, en zien we dat de overgrote meerderheid (82%) traditiegetrouw kiest voor enkel de naam van de vader.

Bij ouders die niet tot een overeenkomst komen over de achternaam van hun kind, zal de naam van de vader worden toegekend.

Hoeveel keuzemogelijkheden heb ik? Kan dit geen ruzies veroorzaken?

Ouders krijgen de keuze uit vier mogelijkheden: naam van de vader, naam van de moeder, dubbele naam met naam van de vader voorop, dubbele naam met naam van de moeder voorop.

Ouders kiezen volledig vrij wat ze doen, en worden dus helemaal niet verplicht tot het geven van een dubbele naam.

Wat met de kinderen van mijn kinderen?

Kris Peeters – Janssens en An Moons – Geerts krijgen samen baby Rik.

Wanneer twee ouders, elk met een dubbele achternaam, samen een kindje krijgen, kan dit kindje maximum 2 namen hebben. Dit betekent dat Kris en An de keuze hebben hoe ze hun achternamen combineren, maar dat ze elk minstens een deel moeten laten vallen. Naast de voornaam, kunnen de ouders nu dus ook vrij kiezen welke achternaam ze hun kindje geven.

Geraken Kris en An er niet uit en slagen ze er niet in samen af te spreken welke achternaam hun kindje moet krijgen, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de dubbele naam toekennen, waarbij de naam van Kris voor die van An staat. Rik zal dan Rik Peeters – Moons heten.

Wordt dit administratief niet ingewikkeld? Zijn hier kosten aan verbonden?

Administratief verandert dit niks. Door de federale overheid worden geen extra kosten opgelegd. Het inschrijven van een kind kan in de meeste gemeenten gratis.

Waarom is Open Vld absolute voorstander en wat denken de andere partijen?

Keuzevrijheid is van cruciaal belang. Voor onze partij is het belangrijk dat ouders kunnen kiezen waar ze zich het beste bij voelen. Een fundamentele discriminatie tussen man en vrouw wordt weggewerkt en ouders zullen net als in Frankrijk vrij kunnen kiezen welke naam ze hun kind geven.

In Frankrijk bestaat de keuzemogelijkheid nu enkele tientallen jaren, en stellen we vast dat 82% nog steeds voor de naam van de vader kiest. Dit is ook perfect mogelijk in België. Ouders kunnen kiezen, maar zijn tot niks verplicht. Wie graag vasthoudt aan de traditie om de naam van de vader te geven, kan dit dan ook zonder problemen doen

Zijn de discriminaties nu volledig weg?

De discriminatie tussen man en vrouw is nu opgeheven, omdat vrouwen die dat willen voortaan hun naam kunnen doorgeven. Niemand is echter tot iets verplicht. Een vrouw die liever de naam van haar man doorgeeft aan haar kinderen, kan dat ook in de toekomst zonder problemen doen.

Share on:

Leave a comment