Geuzennaam

Turteltaks. Zo wil de oppositie de nieuwe heffing van 8 euro per maand op elektriciteit bekend maken. En doen vergeten dat zij de put groef die ik moet vullen. Toegegeven, het vergt meer lef en moed om te kiezen voor de korte pijn, die veel minder zal kosten dan de factuur verder uit te stellen of uit te smeren.

Soit. Turteltaks lijkt mij een goeie geuzennaam. Ik ga hem inzenden voor woord van het jaar, in het concours van Van Dale, al zal ‘sjoemelsoftware’ moeilijk te kloppen zijn. Ik zal volgende definitie meegeven: ‘heffing om gratis-illusie af te betalen’.

Eerder ontstonden al Turtelhuisjes. Maggie creëerde dat woord, toen ze op Asiel en Migratie zat, om de opvanghuizen voor uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen, die ik in 2008 gecreëerd had, te benoemen. Het was initieel ook een ferm gecontesteerde poging om een eind te maken aan de terechte en unanieme kritiek van mensenrechten-organisaties dat kinderen niet in gesloten centra thuishoorden. Toen haalde het woord de shortlist van het Van Dale-concours, maar ‘frietchinees’ won.

Eerder haalde ik herrie op mijn hals, met mijn finaal toch goedgekeurd voorstel om dubbele familienamen mogelijk te maken. Misschien hadden we dat toen Turtelnamen moeten noemen.

En wat is er allemaal niet aan vuil gespuid over de enkelbanden, die nu een beslissende bijdrage leveren aan de vermindering van de gevangenispopulatie, zodat we inderdaad ons contract met Tilburg kunnen opzeggen. Hadden we beter ook meteen Turtelbanden gedoopt.

Neen, ik ben fier op mijn geuzennaam. En ik hoop tegen 2019, wanneer inderdaad bijna vijf procent van de bevolking (de volle 5 % is voor  2020, zeggen statistici), op echte Turtelwagens, die tanken aan een Turtellader en veel Turtelstilte verwekken, en propere Turtellucht.

Oeps … toch maar niet teveel gaan dagdromen….

Share on:

Leave a comment