Groenblauwe lessen uit de marktmonitor

De marktmonitor die vandaag werd voorgesteld door de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) biedt een interessante kijk op de energiemarkt. Het document bevestigt andermaal dat er nog veel marge is om te besparen. Enerzijds door efficiënter om te gaan met energie, anderzijds door op zoek te gaan naar de beste prijs voor de consument. De grote interesse in groene stroom bewijst bovendien dat er een groot draagvlak is voor hernieuwbare energie in Vlaanderen. Een opportuniteit die we niet mogen laten liggen.

Veel cijfers in het rapport. Heel veel. Maar een aantal ervan zijn toch wel heel opvallend. Zo stelt de marktmonitor dat in acht van de tien gevallen de problemen van energiearmoede veroorzaakt worden door een woning die niet energiezuinig is. Vandaar onze nadruk op het uitgebreidere takenpakket voor de energiesnoeiers, de goedkope energieleningen en de vereenvoudiging van de premies.

De energiesnoeiers worden aangezet om naast hun audits ook werken, zoals het isoleren van daken, uit te voeren. We stelden vast dat slechts twintig procent van hun audits leidden tot uitvoering van ingrijpende maatregelen om de energie-efficiëntie in een woning te verhogen, zoals het isoleren van een dak. Dat moet omhoog; daarom gaan ze een actievere rol spelen.

Daarnaast willen we de REG-premies (Rationeel Energie Gebruik) hervormen, en ze toegankelijker maken. Het belangrijkste is dat deze premies heel doelgericht worden ingezet, en dat ze ook permanent worden aangepast aan de kostprijs van bepaalde energiebesparende investeringen. Maar ook dat de mensen hun weg er in vinden. De energiesnoeiers zullen daarin ook hun rol spelen.

Ten derde zullen we voluit gebruik maken van het FRGE-fonds dat overkomt van de federale overheid. We gaan voor een doorstart, een versterking van het systeem, een nieuwe naam – energielening – , en stellen meteen een ambitieuze doelstelling voorop. 3500 leningen willen we in 2015 verstrekken: intrestloos aan kwetsbare groepen, aan 2 procent voor de andere.

Test de energiefactuur

Naast besparen door minder te verbruiken, kunnen gezinnen en bedrijven ook besparen door minder te betalen op wat ze toch verbruiken. De liberalisering van de energiemarkt, nu ruim 11 jaar geleden, wordt over het algemeen zowel door gezinnen als bedrijven als positief ervaren. Maar. Er is een maar. Slechts 64 procent van de gezinnen die bij een commerciële leverancier onder contract liggen, zeggen dat ze deze leverancier bewust hebben gekozen. 55 procent van de gezinnen is nog nooit veranderd van leverancier.

Met de V-test biedt de VREG op zijn website (www.vreg.be) een handige tool om op zoek te gaan naar een goedkoper contract bij een leverancier. De marktmonitor maakt duidelijk welk voordeel daarmee kan worden gedaan. Door over te stappen van de huidige leverancier naar degene die de laagste prijs op de energiemarkt aanbiedt, kan er op een gemiddeld elektriciteitscontract ongeveer 72 euro bespaard worden en op een gemiddeld contract voor gas ongeveer 135 euro.

De VREG is naar eigen zeggen bezig met een verbetering van haar V-test. Die moet er ook komen. Vandaag houdt de V-test geen rekening met de kortingen die worden aangeboden door de leveranciers. Goed dat daar werk wordt van gemaakt. Bovendien zal de VREG de test ook gebruiksvriendelijker maken, zodat de verbruiker onmiddellijk doorgestuurd wordt naar de juiste webpagina van de leverancier, zodat die niet voor een ander contract kiezen.

Ook voor bedrijven is de V-test een handig middel om op zoek te gaan naar de meest geschikte leverancier. De marktmonitor toont aan dat slechts vier op tien bedrijven hun energiefactuur grondig nakijkt. Een grotere bewustwording rond die energiefactuur is ook op het niveau van onze bedrijven zeker een werkpunt. En daarnaast kan ook bij de bedrijven nog enorm veel energie worden bespaard. De derdepartijfinanciering (ESCO) is daarbij een interessant middel, zeker ook voor KMO’s. Er lopen al een aantal proefprojecten rond ESCO-financiering bij kleinere bedrijven. De win-win is hier duidelijk. We willen dit zoveel mogelijk ondersteunen.

Groene werkgelegenheid

De inzet op energie-efficiëntie in Vlaanderen biedt enorm veel economische opportuniteiten. En dat is net zo voor hernieuwbare energie, de tweede pijler van het energiebeleid van de komende jaren. De cijfers van het Planbureau liegen niet. De mogelijke jobcreatie in deze sector is groot. Volgens technologiefederatie Agoria kan de totale werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector stijgen van 14.400 tot 23.000 banen in 2020. “Om de investeringen in groene energie weer op gang te krijgen, moet er bij een hervorming op Vlaams niveau meer aandacht zijn voor investeringssteun, eerder dan steun voor productie via certificaten”, zei Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen onlangs. Precies de weg die we willen inslaan.

De marktmonitor wijst er op dat er een duidelijk draagvlak is om ook in Vlaanderen voluit te gaan voor groene energie. 46 procent van de gezinnen die bewust voor een energieleverancier kozen, deden dat omdat die leverancier groene stroom aanlevert. Een jaar geleden was dat nog 38 procent. Bovendien heeft 43 procent van de gezinnen die vandaag nog geen groene stroom contract hebben de essentie om er wel een af te sluiten. De wil is er, de opportuniteiten ook.

Share on:

Leave a comment