Groene verkeerstaks op tafel regering-Bourgeois

De Vlaamse regering timmert aan een vergroening van de jaarlijkse verkeersbelasting. Vooral Vlaams minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) wil met de fiscale hervorming scoren bij de Vlaamse begrotingsopmaak.

Bron: De Tijd, vrijdag 25 september 2015

De Vlaamse coalitiepartners N-VA, Open VLD en CD&V zijn volop bezig met de begroting van volgend jaar. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stelt die maandag voor bij zijn jaarlijkse Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De vergroening van de verkeersfiscaliteit moet de kers op die taart worden.

Vlaanderen heeft twee soorten verkeersbelastingen: een belasting bij de aankoop van de auto en een jaarlijkse verkeersbelasting. Die eerste, de belasting op inverkeersstelling (BIV), wordt sinds 2012 berekend op basis van ‘groene’ parameters zoals de CO2-uitstoot, het brandstoftype en de Euronorm, die de luchtkwaliteit in rekening brengt. Bij de bepaling van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt evenwel nog geen rekening gehouden met groene parameters.

De Vlaamse ministers van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) werkten de afgelopen maanden meerdere scenario’s uit om enerzijds de achterhaalde normen die worden gehanteerd voor de BIV aan te passen en anderzijds ook rekening te houden met groene parameters voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Zo worden de voorwaarden van de BIV aangescherpt om milieuvervuilende wagens duurder te maken. Ook de verkeersbelasting wordt vergroend, maar er is nog niet beslist op welke manier. Een mogelijkheid is verder te werken op het huidige criterium van de cilinderinhoud (zie grafiek). Hoe meer cilinderinhoud, hoe duurder de jaarlijkse verkeersbelasting. Dat is nu al het geval, maar dat systeem kan nog worden aangescherpt. Een andere piste, die vooral door CD&V naar voren wordt geschoven, is om de milieuparameters ook toe te passen op de verkeersbelasting. Daarbij is de vraag of de hervorming van de jaarlijkse verkeersbelasting enkel voor nieuwe wagens geldt of ook voor het bestaande wagenpark.

Een laatste piste is de twee belastingen om te vormen tot een enkele jaarlijkse verkeersbelasting, maar dat is voor CD&V geen optie. Uit onderzoek blijkt dat wie een auto koopt vooral rekening houdt met het belastingbedrag dat meteen moet worden betaald en minder met de jaarlijkse verkeersbelasting. De stimulus om een groenere auto te kopen, wordt dus minder als je evolueert naar één belasting.

De hervorming moet budgetneutraal zijn. Sommigen zullen meer betalen, anderen minder, maar de vergroening mag voor Vlaams minister-president Geert Bourgeois geen excuus zijn om meer belastingen te innen. Op politiek vlak hangt het dossier wel vast aan de begrotingsgesprekken. Turtelboom hecht er belang aan bij elke begrotingsdiscussie een fiscale hervorming door te voeren. Eerder verlaagde de regering al de zogenaamde miserietaks bij scheidingen en de schenkingsrechten. Turtelboom wil zo stap voor stap de Vlaamse fiscaliteit hervormen, eerder dan voor een omvangrijke Vlaamse taxshift te gaan.

CD&V staat wat op de rem over de vergroening van de verkeersfiscaliteit. Maar dat wordt door de liberalen vooral gezien als pasmunt om elders in de begrotingsdiscussie iets binnen te halen. In die discussie staat CD&V opnieuw tegenover de N-VA en Open VLD. De christendemocraten vragen heel wat extra investeringen, terwijl de coalitiepartners zeker willen zijn dat in 2017 een begrotingsevenwicht wordt bereikt. Bovendien stoort het hen dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) extra geld vraagt, terwijl hij zijn besparingsdoelstellingen voor dit jaar niet gehaald heeft. Voor volgend jaar moet Vlaanderen ongeveer een half miljoen euro vinden als het een begroting in evenwicht wil indienen. Omdat afgesproken is pas in 2017 dat evenwicht te bereiken, gaat de discussie op de ministerraad vandaag over hoeveel het tekort zal bedragen en welke extra investeringen mogelijk zijn.

Share on:

Leave a comment