Groenere verkeersbelasting werpt vruchten af

De vergroening van de Vlaamse verkeersbelasting werpt vruchten af. Fors minder mensen kiezen bij de aankoop van een nieuwe auto voor een diesel, blijkt uit de eerste cijfers sinds de belastinghervorming.

Bron: De Tijd, zaterdag 9 april 2016

De eerste drie maanden van dit jaar kozen fors minder mensen voor een dieselwagen bij de aankoop van een nieuwe auto (zie grafiek). Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Belastingdienst. De aankoop van benzinewagens en elektrische wagens ging daarentegen omhoog.

De shift naar meer groene wagens is het gevolg van de vergroening van de Vlaamse verkeersbelasting die op 1 januari is ingegaan. Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft zowel de belasting bij de aankoop van een wagen als de jaarlijkse verkeersbelasting hervormd. Concreet zijn dieselwagens en vervuilende benzinewagens duurder geworden. De zuinige benzinewagens zijn goedkoper geworden. Hybride wagens en aardgaswagens betalen tot 2020 geen verkeersbelastingen. Voor elektrische wagens en waterstofwagens krijgen de aankopers zelfs een premie. Die bedraagt maximaal 5.000 euro in 20616 en daalt degressief tot 2019. Turtelboom wil zo een compensatie bieden voor de hoge prijzen van elektrische wagens. Het doel is om tegen 2020 zo’n 100.000 emissievrije wagens op de Vlaamse wegen te doen rondrijden.

Die nieuwe tarieven gelden enkel voor nieuwe inschrijvingen. Voor bestaande wagens is er dus niets veranderd. Ook voor de nieuwe inschrijvingen van leasingwagens is niets veranderd, want de drie gewesten raken het daar niet over eens. Bij de leasingwagens blijft het aantal nieuwe inschrijvingen van diesels stabiel tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar.

Leasingwagens zijn de belangrijkste bevoorrader van de tweedehandsmarkt. De oppositiepartij sp.a waarschuwde eerder voor een belastingverhoging omdat gezinnen die een tweedehandswagen kopen weinig alternatief hebben voor een dieselwagen als de leasingwagens niet in de richting van een vergroening worden gestuurd.

Toch wordt ook op de tweedehandsmarkt de shift richting vergroening gemaakt, blijkt uit de cijfers van de Vlaamse Belastingdienst. Er zijn bijna een vijfde minder tweedehands dieselwagens ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar.

‘De ontdieseling van het wagenpark is volop aan de gang’, luidt het op het kabinet-Turtelboom. ‘De benzinewagens zijn in opmars. De markt voor elektrische wagens is nog klein, maar begint te groeien. We blijven daar voort op inzetten om uiteindelijk naar een volledig groen wagenpark en dus minder fijn stof in Vlaanderen te evolueren.’

Share on:

Leave a comment