Grondwettelijk hof keurt Salduz-wet goed

De ordes van advocaten eisten een quasi totale vernietiging van de Salduz–wet. Het Grondwettelijke Hof is daar niet op ingegaan en heeft slechts enkele bepalingen van de wet vernietigd. Op de belangrijkste eisen van de advocaten, namelijk dat advocaten bij alle verhoren aanwezig moeten zijn en dat ze actief zouden mogen deelnemen aan het verhoor, zijn de advocaten niet gevolgd door het Hof dat oordeelde dat de wet op deze punten voldoet.

Mocht het Hof alle eisen hebben ingewilligd, dan was de Salduzwet vandaag volledig vernietigd. Maar dat is duidelijk niet gebeurd. Wel moet de wet worden aangepast op drie punctuele zaken:

1. De wet voorziet dat men recht heeft op overleg met de advocaat voor het eerste verhoor voor zover het feiten betreft die kunnen worden gestraft met minimum één jaar gevangenisstraf, met volledige uitsluiting van verkeersmisdrijven. Het Hof stelt dat deze uitsluiting van de verkeersmisdrijven niet aanvaardbaar is. Het Hof aanvaardt echter wel de drempel van 1 jaar gevangenisstraf. Met andere woorden, voor verkeersmisdrijven strafbaar met minimum één jaar gevangenisstraf zal in de toekomst ook een voorafgaandelijk overleg met de advocaat moeten kunnen. De wet zal in die zin worden aangepast.

2. De wet voorziet dat verklaringen die zijn afgelegd met miskenning van het recht op bijstand, niet als enig bewijs mogen dienen om iemand te veroordelen. Het Grondwettelijk Hof zegt echter dat een veroordeling in geen geval mag worden gegrond op deze verklaringen. De wet zal in die zin worden aangepast.

3. Het Grondwettelijk Hof zegt dat een persoon die wordt ondervraagd, ook moet worden ingelicht dat hij niet is aangehouden en bijgevolg op elk ogenblik kan gaan en staan waar hij wil. De wet voorziet reeds dat de persoon die wordt ondervraagd over zijn rechten wordt ingelicht (recht op medische bijstand, recht op inlichten van een vertrouwenspersoon, recht op bijstand van een advocaat, recht om te worden ingelicht over de feiten waarover men wordt ondervraagd en zo verder). Deze informatie over de al dan niet aanhouding zal daar nu aan worden toegevoegd.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt dus de principes van de Salduz-wet voorzien door de wetgever. Een advocaat moet alleen verplicht aanwezig zijn bij het eerste verhoor, en niet bij de andere navolgende verhoren. Ook de rol van de advocaat tijdens het verhoor moet volgens het Hof niet worden uitgebreid.

Share on:

Leave a comment