Het parket in beeld

het parket in beeld

Digitale kortfilm biedt exclusieve blik achter de schermen van het parket

Vandaag lanceren het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, het parket Gent, het parket Luik en de Minister van justitie een digitale kortfilm over het parket. Via digitale weg willen ze de burger informeren over de werking van het parket, de functie van parketmagistraat toelichten en het imago van het parket bijschaven.

Na de publicatie van het boek ‘parket Magistraal’ en de samenwerking voor de serie Helena De Ridder heeft het parket Gent dit maal de handen in elkaar geslagen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en het parket Luik voor de ontwikkeling van een digitale kortfilm over het parket, getiteld ‘Het parket in beeld’. In de digitale kortfilm worden twee gerechtelijke stagiairs gevolgd op het parket. Doorheen hun stage krijgt de kijker de kans om mee te gluren achter de schermen van het parket.

“Helena De Ridder, maar dan in het echt”

Johan Sabbe, procureur des Konings bij het parket van Gent: “Het is zoals Helena De Ridder, maar dan in het echt. Heel wat burgers hebben de functie van parketmagistraat leren kennen via Helena de Ridder, maar dit is nog steeds fictie en geeft een zeer beperkt beeld van wat een parketmagistraat effectief doet. Terwijl De Ridder één zaak per dag oplost, zijn parketmagistraten vaak bezig met tientallen dossiers tegelijk. Door de kijker in de schoenen van de stagiaires te stellen, willen we hem op een toegankelijke en duidelijke manier informeren over wat het parket en de parketmagistraten dagelijks doen.”

De werking van het parket in het licht stellen

Danièle Reynders, Procureur des Konings bij het parket van Luik: “De werking van het parket is veel te lang onderbelicht gebleven omdat het parket in het verleden nagelaten heeft te communiceren. Ik ben dan ook zeer blij om deel te nemen aan deze historische productie die de werking van het parket in het licht stelt, de burger inlicht en hem kennis bijbrengt.”

Het parket in beeld

Edith Van den Broeck, directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO): “Ook bij de gerechtelijke stagiairs en justitiemedewerkers die opleiding volgen bij het IGO voelen we dat er nood is aan meer informatie over de functie van parketmagistraat. Vaak heerst nog een negatieve perceptie, die onterecht is overigens. Het gaat er op het parket immers dynamisch en enthousiast aan toe. En door het parket letterlijk in beeld te brengen, willen we dit laten zien.”

Als innovatief opleidingsinstituut is de keuze voor een digitale film logisch. Het is een uitstekend didactisch instrument en het laat toe om mensen te bereiken waar ze actief zijn, namelijk online. Bovendien zal de film gebruikt worden bij tal van nationale en internationale opleidingen die het IGO aanbiedt.

Burgers hebben recht op informatie

Er is ook een breed draagvlak bij de Belgische burger voor een dergelijke film. Zo blijkt onder meer uit de meest recente justitiebarometer dat 7 op de 10 burgers vindt dat justitie te weinig informatie verschaft over haar werking.

Nochtans heeft de burger recht om te weten door wie hij vertegenwoordigd wordt en waar het parket voor staat. Uiteindelijk staat het parket aan de zijde van de burger en streeft het naar een veilige en rechtvaardige maatschappij en zoekt het op een objectieve wijze naar de waarheid achter misdrijven.

Minister van Justitie, Annemie Turtelboom: “Het vertrouwen in justitie is vandaag afgekalfd tot 61%. Via deze digitale film over het parket willen we burgers de informatie bezorgen waar ze naar op zoek zijn en het vertrouwen herstellen. Het initiatief toont aan dat de wil aanwezig is om de informatie- en vertrouwenskloof met de burger te verkleinen.”

De film bestaat uit drie delen en zal beschikbaar zijn in twee versies: een versie met afwisselend Nederlandstalige en Franstalige ondertiteling en een versie met Engelstalige ondertiteling.

Link naar de video: http://goo.gl/k48gTA

Twitter: #HetParketInBeeld

Share on:

Leave a comment