Hou de Noordzee proper

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor het Noordzeebeleid Etienne Schouppe brachten op 20 augustus een bezoek aan de Civiele Bescherming in Jabbeke en woonden een demonstratie bij in Oostende. Op die manier maakten ze kennis met al het materiaal dat de jongste vijf jaar werd aangekocht om efficiënter vervuiling in de Noordzee door schepen te bestrijden en te voorkomen.

België gold tien jaar geleden als een zwakke schakel aan het Kanaal als het op misbruiken en vervuiling aankwam, maar heeft dat het afgelopen decennium helemaal rechtgezet. Vooral olielozing is een plaag en die wordt tegenwoordig gecontroleerd, ook met anonieme vliegtuigen in de lucht. Bij een eventuele olieramp – of een andere grootschalige vervuiling – is de civiele bescherming vandaag bijzonder goed uitgerust. De coördinatie van niet minder dan 17 federale en regionale instanties die bevoegd zijn over de Noordzee werd inmiddels ook geregeld via samenwerkingsprotocols en de oprichting van de Kustwacht. Beide excellenties toonden zich tevreden over de samenwerking. En kregen op de warmste dag van het jaar ook heel even een welgekomen verfrissing vanwege het superbluskanon van de Civiele Bescherming, dat 24000 liter per minuut oppompt.

Share on:

Comments are closed.