Hoogleraar Economie Carine Smolders vanaf 1 september kabinetschef Financiën en Begroting

Carine Smolders vervangt vanaf 1 september Lieve Schuermans op het kabinet van Annemie Turtelboom als kabinetschef Financiën en Begroting.

Carine Smolders was tien jaar lang actief als Hoogleraar economie (sinds 2013 aan de Universiteit Gent), en werkte de jongste twee legislaturen ook als coördinator voor het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting. Smolders vervangt vanaf 1 september Lieve Schuermans op het kabinet van minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom. Minister Turtelboom verwelkomt de experte fiscaliteit en begroting en kijkt uit naar de samenwerking.

Lieve Schuermans kiest ervoor terug te keren naar de Inspectie Financiën – waar ze voor ze de functie van kabinetschef op zich nam reeds actief was – en dit om op zoek te gaan naar een beter evenwicht tussen werk en privé. Schuermans bedankt haar medewerkers en de minister voor het vertrouwen, en wenst haar opvolgster alle succes toe. Ze zal de komende weken Carine Smolders helpen inlopen en ondersteunen bij het inwerken in de dossiers, om zo de continuïteit te verzekeren.

Share on:

Leave a comment