“Maak werk van conflictvrije kruispunten in de stad”

Groen wil dat er snel werk gemaakt wordt van het wegwerken van zogenaamde zwarte kruispunten. Ook Open Vld wil dit en pleit voor het invoeren van conflictvrije kruispunten in de stad.

Bron: Gazet van Antwerpen, maandag 21 september 2015

In 2014 waren er 571 ongevallen met letsel op 38 zogeheten zwarte punten. Dat zijn kruispunten waar veel verkeer is. In veel gevallen zijn fietsers het slachtoffer bij dergelijke ongevallen. De Franklin Rooseveltplaats en De Noordersingel komen er het slechtst uit.

“Er wordt steeds meer gefietst in Antwerpen, wat een zeer goede zaak is”, zegt gemeenteraadslid Freya Piryns (Groen). “Maar dat betekent ook dat de weginfrastructuur moet aangepast worden aan de veranderende verkeerssituatie.”

Freya Piryns denk dan in de eerste plaats aan de 38 zwarte punten in de stad. Die liggen meestal op drukke verkeersassen en invalswegen. “Het volstaat niet langer om op die plekken een bordje te hangen met de waarschuwing ‘Pas op, het is hier gevaarlijk’, zegt het gemeenteraadslid.

Verkeerslichten aanpassen

Volgens Freya Piryns is er een gemakkelijke en goedkope manier om de zwarte punten alvast deels weg te werken. “Op verschillende van die plekken kun je de verkeerslichten op een andere manier afstellen. Dat zorgt ervoor dat niet alle verkeersstromen tegelijkertijd in gang komen en bijvoorbeeld fietsers en voetgangers voorrang krijgen op dergelijke kruispunten.”

Freya Piryns zal op de gemeenteraad, die vandaag begint, interpelleren over het hoge aantal ongevallen op deze zwarte punten. “Ik hoop dat Bart De Wever bereid is om op korte termijn deze aanpassingen door te voeren, waardoor het verkeer voor de fietsers een stuk veiliger wordt. Dat zou beter zijn dan fietsers te stigmatiseren door allerlei campagnes.”

Open Vld greep Antwerpen Autovrij aan om hetzelfde voor te stellen. Die partij zal in de gemeenteraad een motie indienen voor conflictvrije kruispunten. Dat zijn kruispunten waarbij verkeersstromen niet met elkaar in conflict komen, zoals een auto die wil afslaan terwijl voetgangers of fietsers de weg oversteken. Open Vld zegt daarbij de steun van de andere meerderheidspartijen, CD&V en NVA, te hebben.

“In Antwerpen zijn er al verschillende kruispunten aangepakt, maar regelmatige ongevallen met fietsers en voetgangers bewijzen dat het werk nog niet af is. Een belangrijk pijnpunt blijven de kruispunten op gewestwegen. Daarom vragen we in een motie om een lijst van prioritaire probleemkruispunten over te maken aan het agentschap Wegen en Verkeer en aan te dringen op een versnelde aanpak ervan”, zegt gemeenteraadslid Annemie Turtelboom (Open Vld).

 

Share on:

Leave a comment