Meer veroordeelden zullen DNA moeten afgeven

Door een aanpassing van de DNA-wet zullen meer veroordeelden verplicht DNA moeten afgeven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom maakt zich sterk dat het aantal misdrijven dat kan opgelost worden dankzij DNA-sporen daardoor fors de hoogte in zal gaan. 

Minister van Justitie Annemie Turtelboom: “Tot nu toe moesten enkel personen die veroordeeld waren voor een misdrijf tegen de fysieke integriteit van een persoon, zoals moord, doodslag of verkrachting, verplicht DNA afstaan. Nu wordt de lijst uitgebreid en worden ook misdrijven zoals inbraak aan de lijst toegevoegd. Een belangrijke uitbreiding, aangezien bijna de helft van alle DNA-profielen in de databank met sporen afkomstig is van inbrekers.

Op dit moment worden per jaar zo’n 4.000 DNA-profielen afgenomen van veroordeelden. Met de uitbreiding van de lijst zal dit aantal minstens verdubbelen en zouden er per jaar tot 10.000 DNA-stalen van veroordeelde personen kunnen worden afgenomen.

In het kader van het Europese verdrag van Prüm zal België zijn databanken met DNA-profielen ook ter beschikking stellen van de andere Europese lidstaten en zal ons land ook een beroep kunnen doen op gegevens uit hun databanken.

Minister Turtelboom: “Vooral het probleem van de rondtrekkende daderbendes zal hierdoor efficiënter kunnen worden aangepakt. Rondtrekkers opereren nu vooral in grensstreken, waarbij ze telkens over de grens heen wippen nadat ze hebben toegeslagen.”

Tot slot zullen dankzij de nieuwe DNA-wet de onderzoeken ook heel wat sneller kunnen afgehandeld worden. Waar laboratoria vroeger tot zes maanden de tijd hadden om een analyse te doen, zal dit nu worden ingekort tot een maand tijd. Daarna krijgt het Openbaar Ministerie 15 dagen de tijd om dit DNA-profiel te vergelijken met de gegevens in de databank.

Share on:

Leave a comment