Minister Turtelboom geeft lezing aan UGent

Deze ochtend gaf Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom een gastles aan een 100-tal Gentse studenten. Ze haalde tijdens dit college de Vlaamse energiedoelstellingen omtrent energiezuinig bouwen en renoveren aan en benadrukte het belang van deze toekomstige generatie EPB-verslaggevers om de doelstellingen mee te helpen behalen. Met het oog op een succesvolle energietransitie is het belangrijk dat het Vlaamse hoger onderwijs voldoende aandacht besteedt aan dit thema, zowel in onderzoek als in onderwijsaanbod.

Ongeveer 100 Gentse masterstudenten ingenieurswetenschappen (elektro-mechanica en architectuur) hebben vandaag het gastcollege van Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom bijgewoond. Deze les vond plaats in het kader van een cursus waarbinnen de studenten leren werken met de energieprestatie-software. Een belangrijk vak, aangezien Vlaanderen een pad heeft uitgezet waarbij deze eisen verstrengen in de tijd. Het doel is om tot bijna-energieneutrale (BEN-)gebouwen te komen.

Bouwen volgens BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie nodig hebben voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. “De afgelopen jaren werden op Europees, federaal en Vlaams niveau talloze initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. We hebben voldoende hoogopgeleide specialisten nodig om deze maatregelen succesvol uit te voeren, daarom geven we aan wat er nodig is als basisopleiding om bouwheren en professionals bij te staan voor, tijdens en na de nieuwbouw of verbouwingswerken”, aldus minister Turtelboom. “Het is belangrijk dat de opleiding tot verslaggever in het kader van de energieprestatieregelgeving in een aantal opleidingstrajecten geïntegreerd wordt. Ik vind het dan ook bijzonder om zelf deze studenten van het belang van deze opleiding te kunnen overtuigen. Hoge opleiding staat voor ons immers gelijk aan kwaliteit. Naast een goede voorbereiding moet er ook op toegezien worden dat de bouwwerkzaamheden kwalitatief verlopen.”

De bepaling van de energieprestatie en dus het behalen van een BEN-niveau gebeurt aan de hand van de rekenmethodiek van het EPB-decreet. Architecten en ingenieurs die actief zijn in de bouw, worden dus in de praktijk geconfronteerd met deze eisen. In de opleiding ingenieurswetenschappen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de EPB-regelgeving en het gebruik van EPB-software.

In februari schreef minister Turtelboom samen met haar collega van Onderwijs Hilde Crevits een brief aan de hoger onderwijsinstellingen met de vraag om de opleiding tot verslaggever in het kader van de energieprestatieregelgeving op te nemen in het opleidingstraject van ingenieurs en architecten. De Universiteit Gent ging hier met plezier op in en is bezig met de uitwerking. Daarnaast stelden de twee ministers de vraag om het thema energie een centrale plaats te blijven geven in de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs.

Share on:

Leave a comment