Minister Turtelboom ondertekent samenwerkingsakkoord met Supportersfederatie Profclubs

Brussel, 17 juni 2011 –  Tijdens de jaarlijkse rondetafel voetbalveiligheid, heeft ontslagnemend Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een samenwerkingsakkoord getekend met de Supportersfederatie Profclubs. De Minister van Binnenlandse Zaken erkent hiermee de belangrijke positie die supporters bekleden bij het ganse voetbalgebeuren, inclusief het luik veiligheid.  De bedoeling van het akkoord bestaat er enerzijds in dat de supporters mee hun stem kunnen laten gelden in het gevoerde veiligheidsbeleid, en anderzijds dat zij ook zelf mee hun verantwoordelijkheid opnemen om van het voetbal in eerste klasse opnieuw een sportief, familiaal, veilig en aangenaam evenement te maken.

 

De FOD Binnenlandse Zaken en de Supportersfederatie Profclubs (SfP), die de supportersfederaties van quasi alle eerste klasse clubs omvat, werken al enkele jaren samen.  Het samenwerkingsakkoord dat vandaag getekend werd door Minister Turtelboom en Eddy Janssis, voorzitter van SfP, verstevigt deze samenwerking en geeft het bestaande partnership een officieel kader.  Het akkoord geldt voor de volgende 2 voetbalseizoenen en houdt de mogelijkheid in om het akkoord nadien te verlengen.

Ik beschouw de supporters niet zozeer als het probleem, maar als een essentieel onderdeel van de oplossing inzake voetbalveiligheid. Ik ben dan ook bijzonder blij met dit uniek samenwerkingsakkoord”, stelt de Minister van Binnenlandse Zaken. Op internationaal niveau bestaat er een samenwerking tussen UEFA en Football Supporters Europe (FSE), maar er zijn in binnen- en buitenland geen andere voorbeelden gekend van soortgelijke officiële samenwerkingsakkoorden tussen de overheid en de gestructureerde supportersverenigingen. “Wij nodigen de supportersvertegenwoordigers reeds jaren uit op diverse vergaderingen inzake voetbalveiligheid en proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met hun standpunt.  Op die manier proberen we een breder draagvlak te creëren inzake het gevoerde veiligheidsbeleid, maar proberen we ook lessen te trekken uit de ervaringen van de supporters zelf.”, vervolgt Annemie Turtelboom.  Zo vullen de supportersvertegenwoordigers reeds enkele jaren de zogenaamde meldformulieren in, evaluatieformulieren van de stadions waar ze als bezoekende supporters de wedstrijd gevolgd hebben.  Bij gestructureerde klachten wordt hierop verdergewerkt, door SfP zelf of, als SfP hierom verzoekt, door de Voetbalcel Binnenlandse Zaken.  De bedoeling bestaat erin de omstandigheden waarin bezoekende supporters de wedstrijden (moeten) volgen te verbeteren.

 “Ik vind vooral het preventieve en sensibiliserende aspect van belang”, benadrukt de Minister.  “Er wordt reeds enkele jaren met succes een beleid van nultolerantie gevoerd, maar het is veel beter te voorkomen dan te genezen.  Supporters moeten geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het gevaar van vuurwerk, over het kwetsend karakter van sommige van hun gezangen of over de mogelijks nadelige gevolgen voor henzelf en hun club bij wangedrag;”  Zo vormt het gooien van allerlei voorwerpen in het stadion centraal als aandachtspunt de volgende twee seizoenen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de supporters met dit akkoord mee hun verantwoordelijkheid opnemen om vooral op een positieve manier de eigen spelers te steunen, in plaats van hun energie te stoppen in een negatieve supportersbeleving. “98% van de supporters zijn goedmenende supporters en onder hen zijn er heel wat die willen meehelpen om de sfeer en de positieve supportersbeleving rond onze velden te verbeteren.  Zij hebben heel vaak een grotere impact op hun medesupporters dan een interventie van de politie”, stelt Minister Turtelboom. “Anderzijds weten supporters vaak als geen ander welke maatregelen efficiënt zijn en welke niet, en lijkt het me dan ook niet meer dan normaal dat zij hun stem kunnen laten horen bij maatregelen die hen in eerste plaats treffen”.

Minister Turtelboom wenst de overgrote meerderheid van supporters centraal te stellen in het veiligheidsbeleid, en niet 100% van de maatregelen te focussen op 2% van de supporters.  “Het spreekt voor zich dat wangedrag bij voetbalwedstrijden even streng zal aangepakt worden als vroeger, maar door de goedmenende supporters als evenwaardige gesprekspartner bij het veiligheidsbeleid te betrekken, kan ik enkel hopen dat dit wangedrag zich in de toekomst nog meer gaat beperken en dat de politie-inzet tot het noodzakelijk minimum kan beperkt worden.” De Minister hoopt op die manier ook de doorstroming van jeugdige supporters naar groepen risicosupporters verder te verminderen en enkele waarden die bij sportevenementen centraal zouden moeten staan, zoals respect, fair-play en tolerantie, rond onze velden opnieuw aan belang te laten winnen, hoe groot de belangen op het veld ook mogen zijn. “Uiteraard reken ik daarbij ook op de belangrijke rol die de voetbalwereld zelf te spelen heeft, en hoop ik dat ze dit voorbeeld van samenwerking en partnership met de supporters volgen”, besluit de Minister van Binnenlandse Zaken.

Share on:

Leave a comment