Minister Turtelboom pakt energiearmoede aan

De conceptnota over het energiearmoedeplan van Viceminister-president Annemie Turtelboom werd vandaag door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit plan, het eerste ooit in Vlaanderen, moet de basis vormen voor een samenhangende aanpak van energiearmoede de komende jaren en bevat de algemene principes waarop de acties zullen steunen. Ze zal hiervoor nauw samenwerken en overleggen met alle actoren; o.a. netbeheerders, OCMW’s en armoedeorganisaties.

Een tweesporenbeleid

  1. Aanzetten tot minder verbruik

Wie minder verbruikt, betaalt ook minder. Voor mensen met een laag inkomen is minder verbruiken een heel efficiënte manier om geld te besparen. Minder verbruiken kan op verschillende manieren aangemoedigd worden.

Eenvoudige gedragswijzigingen leveren veel en snelle besparingen op. Minister van Energie Annemie Turtelboom: “Zonder veel inspanningen kan een consument zijn energiefactuur aanzienlijk verlagen. Vier gloeilampen vervangen door vier LED-lampen volstaat al om 50 euro per jaar te besparen. Zo zijn er verschillende eenvoudige ingrepen die samen kunnen leiden tot een besparing van meerdere honderden euro’s per jaar.”

Je woning beter isoleren geeft ook aanleiding tot een soms grote daling van het verbruik. Minister Turtelboom heeft hiervoor verschillende initiatieven genomen, maar voor mensen uit de doelgroep zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk. Zij beschikken immers niet over de nodige financiële middelen om in energie-efficiëntie te investeren en moeten hierbij dus ondersteund worden. Een combinatie van premies en goedkope tot renteloze leningen kan dit probleem verhelpen.

Minister Turtelboom wil ook bijzondere aandacht besteden aan de energierenovaties in de huurmarkt voor de doelgroep: “De huurmarkt hinkt achterop op dit vlak. Huurders die deel uitmaken van de doelgroep willen vaak niet investeren in energie-efficiëntie omdat zij geen eigenaar zijn, terwijl eigenaars vaak niet willen investeren omdat zij de energiefactuur niet betalen. Daarom stel ik voor om bijkomende programma’s voor deze doelgroep rond hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie te voorzien, bovenop het bestaande sociale programma voor dakisolatie.

2. Werken op schulden aan de bron

Minister van Energie Annemie Turtelboom: “43% van de afbetalingsplannen worden niet correct nageleefd. Wie zijn energiefactuur niet betaalt, loopt het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen en kan uiteindelijk volledig afgesloten worden van gas en elektriciteit. Dat wil ik absoluut vermijden.”

Een consument die gedropt wordt door zijn leverancier, kan tijdelijk terugvallen op een sociale energieleverancier. Het is wel de bedoeling dat hij schuldenvrij terug tot de privémarkt toetreedt.

Vaak heeft de consument geen of te weinig aandacht voor zijn energieverbruik en is hij er zich niet van bewust dat hij een hoge factuur gaat krijgen. Het is dus belangrijk hem de mogelijkheid te bieden zijn verbruik goed te monitoren zodat hij zijn energiebudget beter kan beheren. Een duidelijke, verstaanbare factuur is een eerste goede stap, maar een echte verbruiksmonitoring door de consument zelf is een absolute noodzaak.

Dit is evenwel onvoldoende. Zelfs bij verbruiksmonitoring kan de situatie verder verslechteren. Indien er niet snel wordt opgetreden, loopt de consument het risico dat hij schulden begint op te bouwen. Hoe sneller er effectief aan de alarmbel wordt getrokken, hoe sneller de vicieuze cirkel van schuldopbouw doorbroken kan worden. Informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren kan een absolute meerwaarde bieden.

Share on:

Leave a comment