Minister Turtelboom waarborgt veiligheid aan kust tijdens zomermaanden met extra maatregelen

Ontslagnemend Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom bracht op vrijdag 6 mei in het gezelschap van senator Bart Tommelein een bezoek aan de politiezone Middelkerke. De minister werd verwelkomd door burgemeester Michel Landuyt en korpschef Joos Duchi en kreeg uitgebreid uitleg over de werking van de zone en een rondleiding in de infrastructuur.

Annemie Turtelboom: “Tijdens de drukke zomermaanden krijgen de politiezones aan de kust te kampen met extra belasting. Het gaat om een extra bevolkingstoename van 1.000.000 mensen in de kustgemeenten van de provincie West-Vlaanderen. Dit vraagt uiteraard grote inspanningen van de lokale politiediensten. Met dit bezoek wil ik een beter beeld krijgen van de concrete problemen en behoeften op het terrein om na te gaan of de federale ondersteunende maatregelen volstaan.”

Om de lokale politiezones toe te laten de veiligheid zoveel mogelijk te verzekeren en hen te ontlasten van extra taken kon de minister al een aantal concrete maatregelen voor de komende zomer aankondigen. Zo heeft de minister besloten om de zeven kustpolitiezones in juli en augustus 2011 vrij te stellen van het leveren van de zogenaamde “hycap” of gehypotekeerde capaciteit aan andere zones. “Door het vrijstellen van de hycap kan het politiepersoneel van de kustzones tijdens de zomermaanden niet opgeroepen worden voor inzet elders en kan de zone de eigen mensen maximaal inzetten,” aldus Turtelboom.

Senator en Oostendenaar Bart Tommelein reageert verheugd: “Ik ben blij dat onze liberale minister zich persoonlijk komt vergewissen van de situatie aan onze kust. Voor de kustgemeenten zijn de zomermaanden immers heel belangrijk. De beslissing van de minister om tijdens de zomermaanden de politiebezetting te waarborgen zal de veiligheid van honderdduizenden toeristen aan onze kust verzekeren. Het is belangrijk dat de politiezones beroep kunnen doen op eigen personeel die beter vertrouwd zijn met de lokale situatie. De politiezones aan de kust krijgen dankzij de minister dus extra ademruimte om hun job goed te doen.”

Verder zullen de kustzones ook kunnen genieten van extra ondersteuning vanuit het federale niveau. Minister Turtelboom: “Een helikopter van de federale politie met bemanning zal permanent ter beschikking gesteld worden van de kustzones. Daarnaast zal er ook federale politie te paard ingezet worden.”

Burgemeester Michel Landuyt: “Dankzij de paardenpatrouilles kunnen wij  de duinen en  de omgeving van campings in de gaten houden.  Maar daarnaast nemen we ook zelf maatregelen waardoor wij het hele Middelkerkse grondgebied deze zomer efficiënt kunnen bewaken.  Zo zal onze politie geregeld met de mountainbike langs de zeedijk te zien zijn.  Gezien de drukte daar tijdens het zomerseizoen en de moeilijke toegankelijkheid, maakt dit het mogelijk op een efficiënte manier te patrouilleren en vlug en kordaat tussen te komen waar nodig.”

Share on:

Leave a comment