Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom bezoekt fire-fest

Zondag 20 september bracht minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een bezoek aan het fire-fest evenement in Sint-Niklaas. Met dit evenement wil de stedelijke brandweer samen met vzw Pinocchio, die kinderen met brandwonden ondersteunt, mensen bewust maken van het belang van brandveiligheid. “Kinderen moeten van jongs af aan gewezen worden op de gevaren van brand,” aldus Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom. “Preventieve campagnes zijn daarom van essentieel belang.”

Uit statistieken blijkt dat van de 100 slachtoffers die jaarlijks omkomen door brand of ten gevolge van opgelopen brandwonden, 60 procent kinderen of jongeren zijn. De vzw Pinocchio ondersteunt sinds 1997 kinderen met brandwonden. De vereniging, met Prinses Astrid als Erevoorzitter en nieuwsanker Cathérine Moerkerke als ambassadrice, doet dit niet alleen door het organiseren van speciale kuurkampen, of het terugbetalen van medische onkosten, maar ook door preventieve campagnes te voeren rond brandveiligheid.

Fire-fest, dat al voor de derde keer plaatsvond, viel dit jaar samen met de ‘veertiendaagse van de veiligheid’, die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken. Heel wat brandweerdiensten organiseren tijdens deze twee weken diverse sensibiliseringsacties voor het grote publiek. Veiligheid van kinderen bij brand is daarbij een van de belangrijke thema’s.

Minister Turtelboom, die op 12 september het startschot gaf van de 14-daagse van de veiligheid, verleent haar uitdrukkelijke steun aan de vzw Pinocchio. “Hulpdiensten zijn er niet alleen om ongevallen te bestrijden, maar ook om ze te voorkomen. Evenementen zoals fire-fest, waar de bevolking gesensibiliseerd wordt rond brandveiligheid, leveren daartoe een belangrijke bijdrage,” aldus Turtelboom.

Om het evenement te ondersteunen, bood de FOD Binnenlandse Zaken materiële ondersteuning. Een tiental leden van de Civiele Bescherming hielp het hele weekend de organisatie bij de opbouw van het gebeuren, en de FOD Binnenlandse Zaken voorzag in educatieve brochures, kleurboeken, ballonnen en drinkwater voor de aanwezigen.

Minister Turtelboom woonde tijdens haar bezoek onder meer een demonstratie bij van een frietketelbrand en had een ontmoeting met de jeugdbrandweer van Bornem. “De jeugdbrandweer is een uitstekende manier om jongeren vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van de brandweer,” aldus Turtelboom. “Ze leren er verantwoordelijkheid opnemen en raken vertrouwd met het vaak erg technische materiaal. Zo kunnen ze goed voorbereid starten aan een opleiding tot brandweerman of brandweervrouw.”

Share on:

Comments are closed.