Minister van Energie bezocht Duurzame Wijk in Waregem

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, bracht op donderdag 29 januari een bezoek aan de Duurzame Wijk in Waregem. Deze bijna-energieneutrale (BEN) wijk wordt volledig vanuit een duurzame invalshoek aangepakt. De minister maakte tijdens een rondleiding op de werf uitgebreid kennis met deze bijna-energieneutrale woningen.

BEN-woningen zijn er voor iedereen en raken steeds meer ingeburgerd. Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, moet trouwens voldoen aan die E30 BEN-norm die vanuit Europa opgelegd is. Zulke woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare energiebronnen. “Een BEN-woning heeft een kleine meerkost, maar die verdien je snel terug via energie-efficiëntie”, aldus minister Turtelboom. De Duurzame Wijk is opgebouwd op basis van de duurzaamheidsmeter BREAAM, wat inhoudt dat zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase zeer nauwgezet nagegaan wordt hoe er met de ruimere duurzaamheid en leefbaarheid van het project wordt omgegaan.

Minister Turtelboom volgt met veel interesse elke evolutie in de bouwsector die de doelstellingen rond energie-efficiëntie dichterbij brengen. Energie-efficiëntie is één van de pijlers binnen deze Vlaamse regering. De Duurzame Wijk in Waregem is binnen die beleidskeuze een interessante test-case. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe de bouwsector nadenkt over een energiezuinige toekomst. Energiezuinig wonen gaat hier perfect samen met een optimaal wooncomfort”, benadrukte de minister.

De Duurzame Wijk leert onder meer dat energie-efficiënt bouwen ook op een traditionele manier kan. “Het bouwen van een BEN-woning is geen hightechverhaal. Het is interessant dat deze oefeningen nu al gemaakt worden, zodat het in de toekomst alsmaar kostenoptimaler kan”, vertelde minister Turtelboom. Dit creëert ook opportuniteiten voor de bestaande bouwsector, onder meer inzake jobs. Energiezuinig bouwen is geen aanslag op de Vlaamse bouwsector. Integendeel, zij hebben hier de expertise voor. De traditionele bouwmethodes, met de gekende materialen en de vertrouwde bouwpartners, lenen zich perfect om betaalbare woonprojecten met een lange levensduur te realiseren. Dit zonder in te boeten aan woonkwaliteit en esthetiek.

“Het is belangrijk dat de kennis die nu wordt opgedaan, wordt gedeeld binnen de bouwsector. Hier spelen ook wij als Vlaamse regering een belangrijke rol in”, legde de minister uit. Zo werd er, om particulieren beter te ondersteunen in het bouwen van een BEN-woning zoals deze in de Duurzame Wijk, 30.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling, promotie en lancering van een website, www.BEN-architect.be. Hier zullen alle architecten die in Vlaanderen reeds BEN-woningen ontwerpen hun projecten kunnen opladen. Op deze manier kunnen particulieren die op zoek zijn naar een BEN-architect informatie verkrijgen en kunnen BEN-voorlopers hun collega’s enthousiasmeren om dat ook te worden. Het doel van deze portaalsite, van het concept BEN-voorlopers, en ook van de nieuwe BEN-handleiding die vandaag door het VEA wordt gelanceerd, is dat de BEN-norm ingeburgerd geraakt. Het moet een gekend concept worden, vergelijkbaar met ‘BOB’.

De BEN-handleiding is terug te vinden en te bestellen op http://www.energiesparen.be/publicaties. Dit is een gids die de bouwheer ondersteunt bij het bouwen van een nieuwe bijna-energieneutrale woning.

Share on:

Leave a comment