Minister van Energie overhandigt sleutels van 22 aardgasvoertuigen aan meteropnemers Eandis

Netbeheerder Eandis nam donderdagmorgen 26 maart 22 aardgasvoertuigen in gebruik. Met deze auto’s zullen hun meteropnemers het land doorkruisen als ambassadeurs van duurzame mobiliteit. Minister Turtelboom gaf vanmorgen een toelichting bij het wijzigende mobiliteitslandschap en de duurzame alternatieven. Daarna overhandigde ze de autosleutels aan de meteropnemers. “Eandis neemt een voorbeeldfunctie op door hun meteropnemers op pad te sturen met deze CNG-wagens.”

Minister van Energie Annemie Turtelboom is ervan overtuigd dat de toekomst van de auto-industrie ligt bij duurzame voertuigen. Binnen de Vlaamse regering trekt ze het dossier rond groene mobiliteit, zijnde voertuigen die rijden op aardgas, LPG, elektriciteit, waterstof, biobrandstof, e.a.. De minister ondersteunt dit project dan ook voluit. “Eandis geeft als distributienetbeheerder het voorbeeld aan andere bedrijven om initiatieven uit te werken rond groene mobiliteit”, vertelt minister Turtelboom.

“We hebben namelijk nog een weg af te leggen, hoewel de Vlaming gestaag bewuster wordt, dat bewijzen de huidige cijfers”. In 2014 is het aandeel aardgaswagens enorm toegenomen. De cijfers op basis van de geïnde verkeersbelasting 2013-2014 tonen aan dat er in 2013 310 CNG-wagens rondreden, terwijl dit er in 2014 al 562 waren. Dit is een toename van meer dan 80%. Ook het aantal elektrische wagens zit in de lift met bijna 6.000 elektrische wagens meer in een jaar tijd. Dit is een toename van 45%. De minister geeft wel mee dat deze cijfers relatief zijn aangezien aardgasvoertuigen eind 2014 slechts goed waren voor 0,013% van de Vlaamse auto-industrie. Elektrische en hybride wagens bezaten op dat moment 0,5% marktaandeel. “We moeten met zijn allen werk maken van een vergroening van het wagenpark. De overheid zal dat ook doen, daar zal ik als minister van Energie de komende jaren op toezien. Het moet en kan anders dan vandaag”, zegt minister Turtelboom.

Eandis stelt zich tegen 2020 de doelstelling een CO2-reductie van 20% te behalen in de eigen activiteiten. De netbeheerder wil deze milieudoelstelling op 3 manieren realiseren: het voorkomen van verplaatsingen van meteropnemers, door o.a. open offices en teleconferenties te promoten; het verduurzamen van verplaatsingen, door meer gebruik te maken van openbaar vervoer en carpooling; en het vergroenen van verplaatsingen, wat inhoudt dat wanneer men toch de auto gebruikt, deze voor zo min mogelijk schadelijke uitstoot zorgt. De ingebruikname van de 22 CNG-wagens past binnen de laatste pijler. Eandis stelt zich trouwens als doel het aantal tegen 2019 op te trekken tot 100.

Daarnaast wil de netbeheerder niet enkel zelf haar steentje bijdragen aan het milieu, maar wil ze ook haar klanten wijzen op de mogelijkheden van groene mobiliteit. Opdat de meteropnemers van Eandis geïnteresseerden die hen daarover aanspreken te woord kunnen staan, kregen ze naast een opleiding over het gebruik van hun aardgasauto, eveneens een toelichting over de voordelen van het rijden op aardgas. Zo is de milieu-impact substantieel lager dan bij het gebruik van benzine of diesel als brandstof. De wagens stoten 27% minder CO2 uit ten opzichte van benzineauto’s en 20% minder dan dieselauto’s. Ze zorgen voor een verminderde uitstoot van stikstofoxiden tot 50%, wat een impact heeft op de ozonlaag. En er komt ook 95% minder fijn stof vrij ten opzichte van dieselauto’s. “De slechte luchtkwaliteit noodzaakt ons na te denken over de manier waarop we ons verplaatsen. Daarom is het een goede zaak dat meteropnemers van Eandis vanaf vandaag op pad gaan met deze wagens, als ambassadeurs van groene wagens”, besluit minister Turtelboom.

Share on:

Leave a comment