Minister van Energie werkt kader uit voor gemeenten die ambitie energie-efficiëntie in nieuwbouwwijken willen voorhogen

In het Energiebesluit zijn de standaardpakketten vastgelegd waarmee gemeenten aan de slag kunnen om voor nieuwe wijken strengere EPB-eisen op te leggen. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom legt de laatste hand aan ministeriële besluiten, zodat hiervan gebruik kan worden gemaakt. Er zijn twee verstrengde energiepakketten vastgelegd waar gemeenten uit kunnen kiezen. Voor nieuwe woongebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2016, kan de gemeente kiezen tussen een eerste pakket dat een verstrenging van de E-peileis naar E30 bevat en een tweede pakket dat een combinatie van een strenger E-peil, namelijk E20, en een strenger K-peil, namelijk K25, bevat.

Overeenkomstig het Energiebesluit, kan de gemeente deze strengere eisen vastleggen voor nieuwe wijken via een besluit van de gemeenteraad. Niet via een stedenbouwkundige verordening, maar via de gemeenteraad. Het Energiebesluit bepaalt dat elke gemeente die beslist om voor nieuwe wijken strengere eisen op te leggen, binnen de twintig dagen een kopie van het besluit van de gemeenteraad tot instelling van deze strengere eisen moet bezorgen aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

“Op deze manier willen we gemeenten een duidelijk kader bieden om hun burgers aan te zetten meer energie te besparen”, stelt Annemie Turtelboom. “De rol van de gemeenten is van groot belang in het behalen van de doelstellingen. Tachtig procent van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten, stellen de cijfers van de Europese Commissie. De helft van de Vlaamse gemeenten hebben ondertussen ook het Burgemeesterconvenant ondertekend (is vrijwillig) waar ambitieuze doelstellingen in opgenomen zijn. De ondertekenaars van het Convenant beogen om de 20% CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. We willen hen ondersteunen door een kader te bieden om in nieuwe wijken de ambitie rond energie-efficiëntie op te trekken.”

“Zowel op het vlak van energie-efficiëntie als op het vlak van hernieuwbare energie heeft Europa doestellingen opgelegd, de welbekende 202020-doelstellingen. Beide gaan hand in hand. Hoe meer energie we besparen door efficiëntie, hoe makkelijker we onze doelstellingen rond hernieuwbare energie kunnen halen. Energiezuinige woningen bieden naast een lagere energiefactuur ook heel duidelijk een verhoogd comfort. Ik wil dat gemeenten hun rol spelen om die boodschap mee te ondersteunen. Energie-efficiëntie staat hoog op de agenda, zowel van de Europese Commissie als op die van de Vlaamse Regering. We proberen de renovatie van bestaande woningen te stimuleren via premies en de energielening. Op het vlak van nieuwbouw doen we het goed, maar de ambitie om nog verder te gaan is groot. Investeringen in energiebesparende maatregelen voor nieuwbouwwoningen worden terugverdiend via de factuur.

Om bouwheren aan te sporen om zeer energiezuinig te bouwen bestaan momenteel volgende financiële ondersteuningen:

–          Premies van de netbeheerders: wie beter doet dan de verplichting krijgt daar premies voor.

–          Vermindering onroerende voorheffing: die vermindering wordt bepaald aan de hand van het E-peil van de wooneenheid.

Share on:

Leave a comment