Misbruik het feminisme niet

Gepubliceerd in De Standaard, 22/06/2017, p. 39

‘Een liberale feministe, dat bestaat niet’ was de kop van een interview met Anja Meulenbelt en Rachida Aziz naar aanleiding van Meulenbelts nieuwe boek Feminisme. Terug van nooit weggeweest(DS 17 juni).

Feministen moet je niet onderverdelen in hokjes. Liberalen, socialisten, nationalisten … Feministen horen op te komen voor hun seksegenoten. De legitimiteit van de emancipatiestrijd van sommigen onderuithalen op basis van hun politieke inslag, doet afbreuk aan het algemene doel van het feminisme.

Dat liberale feministes niet zouden bestaan, neem ik als een persoonlijk verwijt. De stelling is niet alleen pertinent onwaar, maar miskent ook de onvermoeibare inzet van veel vrouwen in onze samenleving. Ik geef enkele voorbeelden.

De eerste die het thema pensioenkloof in het federaal parlement op de agenda zette, was ik, in 2006 al. Tot dan sprak men alleen over de loonkloof, die onrechtvaardig is, maar nog steeds niet opgelost. De pensioenkloof is zo mogelijk nog onrechtvaar­diger en het gevolg van een lager loon in combinatie met veel vaker onderbroken loopbanen in functie van gezinszorg.

In de herfst van 2016 diende ik in de Kamer een resolutie in over gendercide. Daarmee vroeg ik aandacht voor de vele vrouwen die in sommige delen van de wereld worden gedwongen tot abortus of post­natale moord op pasgeboren meisjes, puur en alleen omdat een meisje opvoeden een te zware last zou zijn. Ik bouw nu een internationaal politiek netwerk van vrouwen én mannen uit om dit probleem aan te kaarten.

Ik wijs op het baanbrekende werk rond huwelijksgoederenrecht, rechten voor ongehuwde moeders en abortus dat destijds werd verricht door de liberale Lucienne Herman-Michielsens.

Gemeenschappelijk doel

De lijst van initiatieven van liberale feministen is eindeloos. Ze gaat veel verder dan het glazen plafond en de loonkloof doorbreken, en de resultaten werden niet alleen geboekt door blanke, hoogopgeleide vrouwen, zoals Meulenbelt beweert. Denk aan de scherpe liberale MR-schepen Assita Kanko, aan Brussels Parlementslid Khadija Zamouri, aan de Nederlandse Ayaan Hirsi Ali en aan zoveel andere liberale vrouwen die strijden voor de rechten van de vrouw. Dat de een daarbij focust op emancipatie van de vrouw als individu en de ander op de emancipatie van de vrouw als groep, is hoogstens een verschil in aanpak. Het doel is nog steeds gemeenschappelijk.

Misbruik het feminisme dus niet om ­socialistische propaganda te verkondigen. Gebruik het feminisme om alle vrouwen, van welke kleur, afkomst, leeftijd of gezinssituatie dan ook sterker te maken. Laten we samen de links-rechts-antithese overstijgen en ons focussen op wat er echt toe doet: gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Share on:

Leave a comment