Nieuwbouw dubbel zo energiezuinig in 10 jaar

Het gemiddelde energiepeil van een nieuwbouwwoning is sinds 2006 gehalveerd. Een op de vier nieuwbouwwoningen is zelfs ‘BEN’ of ‘bijna energieneutraal’. Dat blijkt uit cijfers die minister van Energie Annemie Turtelboom bekendmaakte op Batibouw.

Bron: Het Belang van Limburg, vrijdag 26 februari 2016

De Vlaamse regering wil dat onze woningen alsmaar energiezuiniger worden. Ze legt ons dat op via de zogenaamde energieprestatieregelgeving. De meter om die energiezuinigheid te meten, is het E-peil. En de resultaten mogen er best zijn.

In vergelijking met 2006 is een nieuwbouwwoning nu dubbel zo zuinig. In 2006 bedroeg het E-peil immers nog E84, nu is dat E43. Dit betekent dat de gemiddelde nieuwbouwwoning nu al beter doet dan de vooropgestelde norm van E50.

Strenge normen

De volgende jaren wordt de energienorm stelselmatig verder verstrengd tot E30 in 2021. Een woning met een energiepeil van E30 noemt men een BEN-woning waarbij BEN staat voor bijna energieneutraal. Nog altijd volgens de cijfers van Annemie Turtelboom is nu al een nieuwbouwwoning op vijf een BEN-woning. In 2014 werden zo’n 3.600 BEN-woningen gebouwd, een verzesvoudiging in vergelijking met 2012.

Ook appartementen werden energiezuiniger, maar hier is de daling minder spectaculair: van E85 in 2006 naar E61 in 2014 (laatste volledige cijfers).

Zonnepanelen

Een verklaring voor deze evolutie moet men zoeken in de korting die men krijgt op de roerende voorheffing wanneer men energiezuinig bouwt. Daarnaast zijn er de vele premies voor isolatie en hernieuwbare energie. De meest populaire vorm van hernieuwbare energie zijn zonnepanelen (37 procent van de nieuwbouwwoningen). Daarna volgen zonneboilers (17 procent) en warmtepompen (15 procent).

Een overzicht van de premies vindt men op de website van de Vlaamse regering onder het hoofdstuk bouwen, wonen en energie. Het is wel zo dat er vanaf 1 juli een volledig nieuw stelsel van energiepremies komt. Maar tot 30 juni blijven de huidige premies van kracht.

www.vlaanderen.be

Share on:

Leave a comment