Nieuwe applicatie zorgt dat burgers niet langer onterecht gedagvaard worden

Burgers zullen niet meer gedagvaard worden als ze een verkeersboete te laat betaald hebben. Tot op heden was dit vaak het geval, omdat betalingen die laattijdig op het rekeningnummer van de politie werden overgeschreven, niet altijd werden opgemerkt door de parketten. “Dankzij MaCH, de elektronische gegevensbank met alle verkeersinbreuken, gebeurt de gegevensuitwisseling automatisch, waardoor onnodige dagvaardingen vermeden worden,” aldus een tevreden minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De burger overschrijdt al eens de betalingstermijn van de onmiddellijke inning en de herinnering hiervan. De politie maakt dan een afschrift van het proces-verbaal over aan het politieparket voor verder gevolg. Op basis van de verkeersovertreding stelt het politieparket een voorstel van minnelijke schikking voor en verhoogt het oorspronkelijk bedrag met 10 euro. Als dat bedrag na een nieuwe herinnering, nog steeds niet wordt betaald, gaat men over tot de dagvaarding.

Minister Turtelboom: “Aangezien de controle op deze betalingen tot voor kort enkel via de politie opgevraagd kon worden, moesten de parketmedewerkers meer dan 150.000 manuele zoekacties per jaar uitvoeren. Dit nam heel wat tijd en werkkracht in beslag, en maakte dat mensen soms gedagvaard werden, ondanks dat ze de boete betaald hadden.”

In september werden de laatste politieparketten aangesloten op de databank met alle politievonnissen, het zogenaamde MaCH systeem. Dankzij die databank, kan sinds eind vorig jaar ook de gegevensuitwisseling tussen politie en parket automatisch verlopen, waardoor het parket onmiddellijk weet welke boetes betaald zijn en welke niet.

Minister Turtelboom is tevreden. “Burgers zullen niet onnodig meer gedagvaard worden en voor de parketmedewerkers betekent het een enorme werklastvermindering. Een win-win situatie dus zowel voor de burger als voor justitie.”

Share on:

Leave a comment