Nieuwe regeling over zakelijke zekerheden op roerende goederen

Voortaan is het buiten bezit stellen van het in pand gegeven goed niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming van een pand. Als men bijvoorbeeld een vrachtwagen als roerend goed in pand geeft, kan men onder de nieuwe regeling blijven gebruik maken van de vrachtwagen. Dat is de meest opvallende wijziging in de wetgeving over zakelijke zekerheden. “Door deze wijzigingen vereenvoudigen we de regels en maken we alles beter begrijpbaar en transparant voor de burger”, aldus Minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De schuldenaar die een roerend goed in pand geeft, kan voortaan dus toch de feitelijke macht over dat goed verder uitoefenen en er gebruik van maken om bijvoorbeeld inkomsten te verwerven in het kader van zijn beroepsactiviteit. Dit zal de economische doeltreffendheid vergroten.

“Het huidige stelsel voor de zakelijke zekerheden op roerende goederen voldoet niet meer aan de moderne standaard en is te complex. De wettelijke regels die hierop betrekking hebben, liggen verspreid over meerdere wetteksten. Deze wijzigingen zorgen dan ook niet alleen voor een toenemende rechtszekerheid, maar ook voor een betere dienstverlening van Justitie naar de burger toe”, legt Turtelboom uit.

Het pand moet volgens de nieuwe regelgeving ook ingeschreven worden in een elektronisch ‘pandregister’. Op die manier wordt het pand tegenstelbaar aan derden. Het register zal volledig elektronisch zijn en men kan het online raadplegen.

Share on:

Leave a comment