Nieuwe schenkingsrechten vallen in de smaak

Een maand na de lancering van de nieuwe maatregel rond schenkingsrechten vroegen de Vlaamse Confederatie Bouw en de Verenigde Eigenaars onder hun leden naar een eerste reactie en hun verwachtingen. En die zijn vrij positief.

Bron: Krant van West-Vlaanderen, vrijdag 28 augustus 2015

Op 1 juli jl. verlaagde de Vlaamse regering de schenkingsrechten voor vastgoed. Voordien waren de tarieven voor schenkingsrechten zo hoog dat er weinig gebruik werd van gemaakt. Bovendien kan de begunstigde een extra korting op de schenkingsrechten krijgen als hij het geschonken goed renoveert of verhuurt. Om te kunnen rekenen op de korting moet hij wel de renovatiewerken kunnen staven met facturen. Op die manier zal de maatregel zwartwerk en sociale dumping tegengaan en voor de overheid extra inkomsten opleveren in de vorm van bijkomende btw- en RSZ-bijdragen. Uniek aan die wetgeving is dat vastgoedeigenaars voor het eerst fiscaal gestimuleerd worden om hun goed op de privéhuurmarkt te brengen.

Uit de enquête blijkt onder andere dat de eigenaars en aannemers het effect van de maatregel hoog inschatten. De korting bij renovatie of verhuur is echter minder bekend. Daarom organiseren de VCB, de Verenigde Eigenaars, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en minister van Financiën, Begroting en Energie Annemie Turtelboom vanaf oktober 2015 gezamenlijk een reeks informatiesessies in alle provincies. Voorts wijst de enquête uit dat de respondenten verwachten dat de verlaagde schenkingstarieven een positief effect zullen hebben op de bouwsector en de renovatieactiviteit.

Grafiekinclrenovatie
Share on:

Leave a comment