Onafhankelijke tuchtrechtbanken beslissen over magistraten

Magistraten die in de fout gaan, zullen voor een onafhankelijke tuchtrechtbank moeten verschijnen. Hierdoor zullen fouten niet langer door de rechtstreekse overste moeten bestraft worden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom is tevreden: “Het regeerakkoord voorzag dat het tuchtstelsel zou worden herzien. Met de goedkeuring in het parlement, komen we hieraan tegemoet en zal voor de eerste keer in het bestaan van ons land de tuchtprocedure voor magistraten op een volledig onafhankelijke manier kunnen verlopen.”

Op een korps van 2500 magistraten werden de laatste acht jaar 49 tuchtprocedures gestart. 22 daarvan eindigden met een waarschuwing, 19 met een berisping, 5 met inhouding van wedde. Niemand werd afgezet.

Vandaag zijn 30 tuchtprocedures lopende. Dit lage aantal is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de korpschef van een Rechtbank of Parket moet optreden tegen zijn rechtstreekse ondergeschikten.

Met de oprichting van tuchtrechtbanken wordt afgestapt van deze interne tuchtafhandeling en wordt de afstand tussen de betrokkenen, de korpschef en de overheid vergroot, waardoor er in alle onafhankelijkheid onderzoek kan gedaan worden en desgevallend een sanctie kan worden opgelegd.

Deze sanctie kan gaan over de inhouding van wedde, schorsing, ontslag tot zelfs afzetting.

Share on:

Leave a comment