Open Vld lanceert 3 voorstellen om Antwerpen als shoppingstad te vrijwaren

f1d46a24-46c1-11e7-b188-006a514fc33d_web_scale_0.0659382_0.0659382__

Met de komst van de solden lanceren Annemie Turtelboom en Philippe De Backer namens Open Vld 3 voorstellen om de unieke positie van Antwerpen als shoppingstad te bestendigen en de lokale handelaars te ondersteunen.

“Het is belangrijk voor de Antwerpse middenstand dat we hen alle kansen geven op een goede verkoop tijdens deze solden periode”, zegt Annemie Turtelboom.

Zowel de knip van de Leien als de staking van de Lijn riskeren te start van de solden te hypothekeren, de middenstand verder in moeilijkheden te brengen en de reputatie van de onbereikbaarheid van Antwerpen te bestendigen. Daarom doen we als partij 3 concrete voorstellen:

1) Er is nood aan een ‘Minder hinder’ coördinator die alle klachten van inwoners, handelaars en bezoekers samenbrengt. Het doel is om snel op de bal te spelen en oplossingen te bedenken voor de problemen die opduiken. Deze coördinator kan ook het overleg met De Lijn intenser maken en probleemoplossend werken. Enkele weken na de knip worden we nog steeds geconfronteerd met openbaar vervoer dat veelal niet tijdig rijdt en geen alternatief biedt voor de inwoners en bezoekers van onze stad.

2) Open Vld wenst een moratorium op kleine onderhoudswerken die een impact hebben op de bereikbaarheid en mobiliteit rond de knip. Dit tot het einde van de knip. Tegelijk moet de website “slim naar Antwerpen” écht real-time rekening houden met álle werken en moet de signalisatie duidelijker worden om de bereikbaarheid van winkels te maximaliseren

3) Stad Antwerpen moet een reglement uitwerken om de handelaars financieel te ondersteunen tijdens de werken aan de Leien. De werken duren nog anderhalf jaar en de impact op hun omzet is groot. Elke financiêle steun die we als stad kunnen aanbiedend, is daarom welkom.

Share on:

Leave a comment