Open Vld wil monopolie van De Lijn doorbreken

De Antwerpse Open Vld wil dat de stad Antwerpen via een stedelijk vervoersbedrijf meer greep krijgt op het openbaar vervoer. In Antwerpen betekent dit de bijna volledige ontbinding van De Lijn.

Bron: Gazet van Antwerpen, vrijdag 16 oktober 2015

Volgens Antwerps Open Vld-fractieleidster Turtelboom en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz voldoet het openbaar vervoer door De Lijn niet aan de noden van de stad. “Mensen zien het openbaar vervoer niet als een waardig alternatief en nemen daarom nog liever de auto of de fiets”, zegt Turtelboom. “Als we dat willen aanpakken, dan zullen we veel strengere eisen moeten stellen aan ons openbaar vervoer.”

De Antwerpse liberalen zien de oplossing in een stedelijk vervoersbedrijf, zoals in andere grote Europese steden als Rotterdam. “Een stedelijk vervoersbedrijf is de regisseur van het openbaar vervoer die vertrekt van de daadwerkelijke noden”, zegt Schiltz.

Voor De Lijn in Antwerpen zou zo’n vervoersbedrijf verregaande gevolgen hebben. Wat vandaag aanwezig is van deze openbare vervoermaatschappij moet volgens Open Vld eigendom worden van de stedelijke vervoersmaatschappij. Via een openbare aanbesteding wordt dan gezocht naar private partners die het openbaar vervoer exploiteren. Het stedelijk vervoersbedrijf regisseert ook andere vervoersmiddelen als deelauto’s en -fietsen.

“We moeten openbaar vervoer strengere eisen opleggen”

De trams in Antwerpen rijden tot 25 procent trager dan in andere Europese steden. De districten buiten de Ring worden onvoldoende bediend door De Lijn. Om dit op te lossen, pleit de Antwerpse Open Vld voor een stedelijk vervoersbedrijf.

Bron: Gazet van Antwerpen, vrijdag 16 oktober 2015

De NMBS, De Lijn, de deelfietsen Velo, de deelauto’s en het parkeerbeleid zijn onvoldoende op elkaar afgestemd, stellen de Antwerpse liberalen vast. In het huidige mobiliteitsverhaal wordt er onvoldoende rekening gehouden met de noden van de stad.

“We krijgen nog altijd niet genoeg mensen uit de auto en te weinig mensen nemen het openbaar vervoer”, zegt Open Vld-fractieleider Annemie Turtelboom. “Het autogebruik blijft met 41 procent nog altijd hoog. Mensen zien het openbaar vervoer niet als een waardig alternatief en nemen daarom liever de auto of de fiets. Als we dat willen aanpakken, dan zullen we ons openbaar vervoer veel strengere eisen moeten opleggen. Op het vlak van openbaar vervoer heeft de stad de touwtjes niet in handen om een samenhangend beleid te voeren.”

Regisseur

Om dit te realiseren kijken de Antwerpse liberalen naar de stedelijke vervoersbedrijven in andere Europese steden, zoals Amsterdam en Rotterdam. “Een stedelijk vervoersbedrijf is de regisseur van het openbaar vervoer in de stad”, zegt Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz. “Het vertrekt van de daadwerkelijke mobiliteitsbehoeften in de stad.”

Het stedelijke vervoersbedrijf heeft verregaande gevolgen voor De Lijn. In plaats van één maatschappij voor heel Vlaanderen, komen er stadsregio’s met elk een eigen vervoersbedrijf. Wat vandaag aanwezig is van De Lijn in Antwerpen, wordt dan eigendom van het stedelijke vervoersbedrijf en bij uitbreiding de stad. Ook de trambeddingen zullen in het voorstel van de Open Vld worden overgedragen aan het stedelijke vervoersbedrijf.

Betekent dit de ontbinding van De Lijn? “Dat is wat kort door de bocht”, zegt Schiltz. “We onderzoeken welke rol De Lijn zou kunnen spelen. Misschien kan de maatschappij nog instaan voor het streekvervoer.”

Via een openbare aanbesteding gaat het vervoersbedrijf op zoek naar private partners, die het openbaar vervoer exploiteren. De Lijn zou zich daar kandidaat voor kunnen stellen. Het vervoersbedrijf staat ook in voor onder meer deelfietsen, taxi’s en andere mobiliteitsoplossingen.

“Je kan de markt en de concurrentie laten spelen”, zegt Schiltz. “Misschien kan een privaat busbedrijf de stad beter bedienen met kleine busjes die met een hoge frequentie mensen op hun bestemming brengen. Dit zou sowieso voor een nieuwe dynamiek zorgen binnen het openbaar vervoer. Het is mogelijk dat er zich grotere spelers ontwikkelen eenmaal de markt openligt.”

Share on:

Leave a comment