Opleiding en werk voorkomt recidive

Elke twee jaar organiseert de Bond Zonder Naam (BZN) een campagne om de toestand van gedetineerden in de kijker te zetten. Dit jaar sporen ze werkgevers aan om vaker (ex)gedetineerden aan te werven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom verleent haar volle steun aan deze actie.

“95% van de gedetineerden komt op een dag vrij, en dus is het aan ons om deze terugkeer grondig voor te bereiden.” Om deze terugkeer gemakkelijker te laten verlopen, is het van belang dat gedetineerden ook binnen de gevangenismuren zoveel mogelijk structuur kunnen geven aan hun leven. “Opleiding en werk, zijn daarbij van cruciaal belang”, aldus Annemie Turtelboom. “Om die reden hebben we de voorbije maanden extra ingezet om dit aanbod binnen de gevangenismuren uit te breiden en af te stemmen op de vraag buiten de gevangenismuren.” Daardoor werken vandaag de helft van de gedetineerden of volgen ze een opleiding voor een knelpuntberoep. 

Belangrijk om weten is dat de gemeenschappen een doorslaggevende verantwoordelijkheid hebben in dit re-integratieproces. De gemeenschappen zijn immers verantwoordelijk voor alle persoonsgebonden materies. Justitie probeert deze re-integratie te faciliteren door instensief samen te werken met de verschillende partners: VDAB/FOREM/ACTIRIS, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, …

Share on:

Leave a comment