Ouders kunnen achternaam kind vrij kiezen

Sinds de 13de eeuw is het de gewoonte dat kinderen de achternaam van hun vader krijgen. De regering besliste, op voorstel van Minister van Justitie Annemie Turtelboom, dat ouders voortaan de keuzemogelijkheid krijgen: naam van de vader, naam van de moeder of een dubbele naam. Hiermee wordt een einde gemaakt aan een eeuwenoude traditie die bovendien voor problemen zorgde wanneer een van de ouders niet de Belgische nationaliteit heeft.

België werd in 2006 door Europa op de vingers getikt vanwege discriminatie omdat een Belgisch-Spaans koppel van een Belgische rechter niet de dubbele naam mocht geven aan hun kindje, zoals in Spanje de traditie is. Europees Commissaris voor Justitie Viviane Reding startte recent een procedure tegen ons land opdat dit probleem zou opgelost worden.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom werkte daarom een voorstel uit zodat het doorgeven van de familienaam niet langer een aangelegenheid is die van vader op kind wordt overgedragen. Dit wetsontwerp wordt momenteel besproken in het parlement.

Volledige keuzevrijheid

Voortaan krijgen ouders in ons land de keuze: zowel de naam van de vader, als de naam van de moeder als de dubbele naam (met keuze volgorde) kan worden gegeven. Wanneer ouders geen keuze maken, of er onderling niet uit raken, zal het huidige systeem worden toegepast en de naam van de vader worden gegeven.

Voorbeeld:

Eric Janssen en Annick Peeters krijgen een dochter, Dora.
De ouders kunnen kiezen:

* Dora Janssen
* Dora Peeters
* Dora Janssen – Peeters
* Dora Peeters – Janssen

Noord- versus Zuid-Europa

Als we de West-Europese kaart bekijken, zien we dat België voortaan een van de landen is met de meeste keuzevrijheid. Enkel Luxemburg, Griekenland en Frankrijk laten de drie opties toe: naam van de vader, naam van de moeder of de dubbele naam.

In de Scandinavisch landen, Oostenrijk, Duitsland en Nederland krijgen ouders de keuze tussen de naam van de vader en de naam van de moeder. In Zuiderse landen als Portugal en Spanje wordt de dubbele naam gegeven, waarbij in Portugal de volgorde (eerst vader of eerst moeder) vrij kan beslist worden. In Spanje is de traditie dat het eerste deel van de naam van de vader wordt gevolgd door het eerste deel van de naam van de moeder.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt de zogenaamde common law gevolgd en bestaat er volledige keuzevrijheid. Toch zorgt de traditie ook daar ervoor dat meestal de naam van de vader wordt gegeven.

Meer familienamen

De 100.000 kinderen die jaarlijks worden geboren in ons land, zullen dus niet langer allemaal automatisch naar hun vader genoemd worden. Dit betekent dat ons bevolkingsregister weer wat zal uitgebreid worden. Op 31 december 1997 stonden er 316.295 verschillende familienamen geregistreerd in het Belgische bevolkingsregister. Deze zullen dus worden aangevuld met een aantal nieuwe combinaties.

Share on:

Leave a comment