Overgangsmaatregel in vergroening verkeersfiscaliteit

De Vlaamse Regering keurde vandaag definitief de vergroening van de verkeerfiscaliteit goed. Burgers die hun nieuwe auto besteld hebben voor 30 oktober, maar pas geleverd krijgen na 1 januari 2016, zullen nog beroep kunnen doen op de oude tarieven als overgangsmaatregel.

Er komt een overgangsmaatregel voor mensen die de afgelopen weken een nieuw voertuig hebben aangekocht en nog niet konden anticiperen op de nieuwe vergroende tarieven die twee weken geleden werden aangekondigd. Indien de levering en inschrijving van het nieuwe voertuig pas gebeurt na 1 januari 2016, dan kunnen zij zich uitzonderlijk nog beroepen op de tarieven van 2015. Dit op voorwaarde dat:

  • De burger voor 15 januari 2016 zijn bestelbon, die werd opgemaakt voor 31 oktober, bezorgt aan de Vlaamse belastingdienst (Vlabel).
  • Het formulier daarvoor zal door Vlabel na de stemming van de vergroening in het Vlaams Parlement ter beschikking gesteld worden in de loop van december.

Om nieuwe technologieën te ondersteunen zijn in de vergroende verkeersbelasting een aantal vrijstellingen of verminderingen voorzien. Deze belonen voertuigtypes met een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen dan conventionele motoren.

  • Plugin hybride met maximale CO2-uitstoot van 50 gram/kilometer:

De vereiste van een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/kilometer werd zowel in de BIV als de VKB toegevoegd tot en met 2020 en dus verstrengd zodat enkel plugin hybrides met een voldoende grote batterijautonomie in aanmerking komen voor deze vrijstelling. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen effectief elektrisch rijden, waardoor hun plugin hybride minder CO2 uitstoot.

  • Vrijstelling voor voertuigen op aardgas (CNG) tot en met 2020:

De vrijstelling voor CNG-wagens op de VKB zal niet alleen van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen, maar op alle reeds ingeschreven voertuigen in het wagenpark. Zo worden ook eigenaars die al een CNG-voertuig gekocht hadden, beloond voor hun duidelijke groene keuze, en dit tot en met 2020.

  • Vrijstelling voor elektrische en waterstofwagens:

Ook de vrijstelling voor elektrische en waterstofwagens op de VKB zal gelden voor alle reeds ingeschreven voertuigen in het wagenpark.

  • Vermindering van maximaal 100 euro voor LPG-voertuigen:

LPG-voertuigen krijgen een korting van maximaal 100 euro op de VKB. Deze vermindering zal eveneens gelden voor alle reeds ingeschreven voertuigen. Mensen die in het verleden hun wagen hebben laten retrofitten tot LPG-voertuig, zullen dus ook van deze vermindering kunnen genieten.

Minister Turtelboom: “Deze vrijstellingen op de VKB introduceren we om nieuwe, emissievrije technologieën te stimuleren. We willen een positieve keuze voor vergroening maken en zo de strijd aangaan met vervuilende emissies die schadelijk zijn voor mens, milieu en klimaat. Deze hervorming zet in op verbetering op al deze niveaus: de reductie van zowel CO2, NO2 als fijn stof, propere lucht voor onze kinderen en de klimaatdoelstellingen.”

Minister Schauvliege: “De uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in Vlaanderen is bij de hoogste van Europa. Dat heeft veel te maken met de samenstelling van het wagenpark. De impact van onze mobiliteit op onze gezondheid en het leefmilieu blijft groot. We moeten ons steeds afvragen of we ons moeten verplaatsen, hoe we ons moeten verplaatsen, en met welke wagen we ons moeten verplaatsen.”

Share on:

Leave a comment