Papieren dossiers verleden tijd

Een gerechtelijk dossier is vaak een papieren rompslomp. JustScan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie, maakt aan deze archaïsche praktijk een einde. Dankzij de applicatie kan justitie strafrechtelijke dossiers scannen en digitaal beheren.  

Het is een bekend beeld: griffiers die in de kelder op zoek gaan naar het gevraagde dossier, waarna advocaten de duizenden pagina’s papier doornemen en de belangrijkste zaken inspreken op een dictafoon. Nochtans toonde de brand in het Brusselse gerechtsgebouw aan hoe belangrijk digitale dossiers zijn voor een instelling als justitie. Het Brusselse gerecht was één van de eerste gebruikers waar JustScan werd geïnstalleerd, daardoor bleef het overgrote deel van de aangetaste dossiers onmiddellijk beschikbaar en liepen de rechtszaken geen vertraging op.

In grote processen zoals dat van Ronald Janssen, Gellingen, Fortis of de Kasteelmoord bewees JustScan uitgebreid zijn nut. In deze zaken bestond het onderzoek uit duizenden pagina’s papier, maar kregen alle betrokken partijen (parketmagistraten, onderzoeksrechters, rechters, griffiepersoneel, advocaten en verdachten) een digitaal dossier op cd of dvd, waarmee ze onmiddellijk aan de slag konden.

Voordelen van JustScan

• Dossiers zijn overal, onmiddellijk en permanent toegankelijk
• Informatie opzoeken in een oogwenk
• Tijdswinst voor de rechterlijke macht
• Vlottere samenwerking tussen de betrokken partijen
• Beveiligde toegang
• Betere bescherming tegen vernietiging of diefstal
• Extra exemplaren in een vingerknip op cd of dvd
• Economische winst en beter voor het milieu door een besparing op papier

JustScan in cijfers

Concreet voorbeeld van Gellingen:
• Het digitale dossier over de ramp in Gellingen bespaarde 11.000.000 pagina’s papier, wat overeenstemt met een besparing van 44000 euro aan papier en een geschatte totale besparing van 315000 euro (papier, toner, onderhoud machines en manuren)
• De tijdswinst voor de aflevering van papieren kopieën telde 200 dagen
• De productie van 150 dvd’s nam slechts 5 dagen in beslag
• De scanners digitaliseren 90 bladzijden per minuut

Meer details vindt u op de website van de Commissie voor Modernisering van de Rechtelijke Orde: http://www.cmro-cmoj.be/nl/realisaties/werkinstrumenten/justscan

De site biedt ook een informatieve video: http://www.cmro-cmoj.be/nl/realisaties/werkinstrumenten/justscan-video

Share on:

Leave a comment