Persbericht: Annemie Turtelboom presenteert maatregelen tegen werf- en metaaldiefstallen

Uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft vandaag samen met ondernemersorganisatie NSZ een bouwwerf bezocht te Geel. Aanleiding zijn nieuwe cijfers die aantonen dat het aantal werfdiefstallen ten opzichte van 2009 weer is gestegen tot 4110 gevallen per jaar. Ook het aantal metaaldiefstallen is het afgelopen jaar sterk opgelopen. Zo stellen we in het arrondissement Antwerpen alleen een stijging vast van 129 gevallen in 2009 naar 308 gevallen in 2010. Bovendien stellen we vast dat 19% van de metaaldiefstallen gebeurt op werven, hetgeen werven net na de spoorwegen de belangrijkste locatie maakt voor metaaldiefstal.

Bedoeling van het bezoek was om aannemers en bouwondernemingen te sensibiliseren voor de problematiek en hen te wijzen op de nood aan en de mogelijkheden tot beveiliging.

Minister Turtelboom: “ We stellen vast dat in de bouwsector wel bewustzijn bestaat rond deze problematiek, maar dat het noodzakelijk is te blijven sensibiliseren. Daarbij willen we de sector ook wijzen op de mogelijkheden om dit fenomeen aan te pakken, meer bepaald de veiligheidsmaatregelen die zij kunnen treffen, zoals onder andere camerabewaking en een goede verlichting van de werf, en de ondersteuning die de overheid hen daarin biedt”

Voor camerabewaking bijvoorbeeld moet, ook als dit tijdelijk is, enkel de dag voor het gebruik aangifte gedaan worden aan de privacycommissie. Sinds de camerawet kan dit elektronisch gebeuren via de website van de privacycommissie. In een omzendbrief werd deze eenvoudige procedure nogmaals verduidelijkt.

Verder kunnen ook de bouwondernemingen beroep  doen op de fiscale aftrekmogelijkheden voor veiligheidsinvesteringen voor de beveiliging van de werf  (camerabewaking, nadiefstalsystemen, alarmsystemen, …). Minister Turtelboom: “met de fiscale aftrekmogelijkheden hoop ik dat meer beveiligingsmaatregelen genomen worden op de werven, wat een positieve invloed kan hebben op de verzekerbaarheid en de verzekeringspremies”

Nieuw is de recente uitbreiding van fiscale aftrek tot beveiliging van bedrijfsvoertuigen, waaronder dus ook werfvoertuigen. “Diefstallen van werfvoertuigen komen zo’n 300 keer per jaar voor maar hebben een grote impact omwille van de hoge kostprijs van dit materiaal. Met deze maatregel hopen we dan ook veiligheidsinvesteringen in die voertuigen te stimuleren” aldus Minister Turtelboom.

De minister kwam echter niet alleen met een oproep tot het toepassen van preventieve maatregelen. Zij kon ook nog aankondigen dat de strijd tegen daders van metaaldiefstallen opgevoerd wordt. Zo heeft de minister een KB genomen waarmee het opsporen van metaaldieven moet vergemakkelijkt worden. “ De wet van december 2010 legde al een verplichting op aan iedereen die metaal bij een schroothandelaar kwam aanbieden, om zich te identificeren, en met het KB, dat gisteren in het Staatsblad gepubliceerd werd, leggen we nu concreet de manieren vast waarop die identiteit moet aangetoond en gecontroleerd worden.” zegt minister Turtelboom.

De publicatie van dit KB zal gepaard gaan met de organisatie van gerichte controles. Minister Turtelboom: “De lokale politiezones zullen gesensibiliseerd worden om controles uit te voeren bij de schroothandelaars en daarnaast zullen in overleg met betrokken financiële, economische, sociale en milieu- inspectiediensten multidisciplinaire controles georganiseerd worden”. Bovendien zal de invoering van het KB ook ondersteund worden door een affichecampagne bij de schroothandelaren.

COBEREC, die de schroothandelaren vertegenwoordigt, is tevreden met de identificatieplicht: “De identificatieplicht ontmoedigt de metaaldiefstallen, en beschermt ook ons als slachtoffer én als verdachte. Deze extra administratie nemen wij alsook de particulier die wat ijzer komt brengen er bij voor de goede zaak.”

Met deze maatregelen hoopt de minister alvast het aantal metaaldiefstallen in de toekomst te beperken: “Dergelijke diefstallen zorgen immers voor heel wat economische schade en menselijke hinder. De extra kosten die het vervangen van materiaal mee brengt, de vertragingen die opgelopen worden, de veiligheid die soms in het gedrang komt.  De combinatie van het toepassen van een aantal preventieve maatregelen met een strengere controle op de verkoop van metalen, moet dit fenomeen een halt toeroepen. “

Ondernemersorganisatie NSZ is alvast tevreden over de maatregelen die minister Turtelboom genomen heeft. “Heel wat kleine bouwbedrijven hebben erg te lijden onder metaaldiefstal, zeker nu de prijzen voor dergelijke materies erg hoog liggen. Dat doorverkopers van metalen nu ook geïdentificeerd kunnen worden, is een  stap in de goede richting. Dat zorgt voor een ontradend effect op potentiële metaaldieven”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Ook de  verhoogde fiscale aftrekmogelijkheden zijn volgens NSZ noodzakelijke maatregelen om metaaldiefstal in te dammen.

Cijfers voor arrondissementen Antwerpen en Turnhout

Metaaldiefstal      
  2008 2009 2010
Antwerpen 317 129 308
Mechelen 93 35 92
Turnhout 143 47 108
Som: 553 211 508
       
       
Werfdiefstal      
  2008 2009 2010
Antwerpen 430 303 430
Mechelen 103 90 111
Turnhout 158 95 149
Som: 691 488 690
Share on:

Leave a comment