Personeelsplanning gevangeniswezen verloopt volledig geautomatiseerd

De 34 gevangenissen in ons land gebruiken voortaan hetzelfde geautomatiseerde systeem om hun dienstroosters te plannen. Voordien had elke gevangenis zijn manier van personeelsplanning, vaak met pen en papier, waardoor er heel wat anomalieën in het systeem zaten.

SP Expert, dat is de naam van het centrale beheerssysteem dat ontwikkeld werd door de ICT-dienst van de FOD Justitie voor het gevangeniswezen. Eind vorig jaar werd het systeem uitgerold in de laatste gevangenis, waardoor de dienstroosters van alle 12.000 personeelsleden van het gevangeniswezen voortaan centraal worden opgesteld.

Minister Turtelboom: “Vroeger had elke gevangenis een eigen systeem voor de personeelsplanning, waardoor er weinig coherentie was tussen het personeelsbeleid in de verschillende gevangenissen en niet altijd even efficiënt gewerkt werd.”

Zo stonden er ’s nachts soms teveel penitentiaire beambten op een gang, en was er de volgende ochtend sprake van onderbezetting. Met het geautomatiseerde systeem ziet men onmiddellijk per shift en per post waar te veel personeel staat en waar te weinig.

Minister Turtelboom: “Het systeem kijkt niet alleen naar waar er hoeveel personeelsleden aanwezig moeten zijn, maar ook naar welke persoonsleden dit zijn. Het profiel en de kwalificaties van elke werknemer zitten in de computer, waardoor er bijvoorbeeld nooit enkel vrouwen op een zware afdeling zullen staan.”

Behalve planning, wordt de tool gebruikt als meetinstrument, waardoor het gevangeniswezen een goed zicht heeft op het aantal afwezigheden, het aantal ziektedagen, het aantal stakingsdagen, het aantal vakantiedagen enzoverder.

In het systeem werd de arbeidswetgeving geïmplementeerd, waardoor automatisch kan berekend worden hoeveel dagen een werknemer gewerkt heeft en op hoeveel vakantiedagen hij nog recht heeft.

Gezien het succes van het systeem, zal de applicatie op termijn geïnstalleerd worden bij het veiligheidskorps, het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht en de nieuwe gevangenissen, zoals dit jaar in Marche-en-Famenne.

Share on:

Leave a comment