Plannen voor bestrijding energiefraude liggen klaar

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom heeft plannen klaar om energiefraude te vermijden, beter op te sporen en aan te pakken. De plannen worden binnenkort voorgelegd aan de regering. Bedoeling is onder meer om de netbeheerders meer hefbomen te geven om energiefraude te detecteren en ook om onterecht verkregen voordelen te kunnen terugvorderen. Dat heeft de Open Vld-minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Rob Beenders (sp.a) en Andries Gryffroy (N-VA).

Bron: Belga, woensdag 2 maart 2016

Af en toe duiken verhalen op over gesjoemel met subsidies voor zonnepanelen of met isolatie- en andere energiepremies. Hoe groot die energiefraude is, is moeilijk na te gaan. Maar minister van Energie Annemie Turtelboom kondigde vorig jaar al aan dat ze een actieplan zou maken om het probleem aan te pakken.

Die plannen zijn nu zo goed als klaar. De Open Vld-minister heeft een voorontwerp van decreet energiefraude klaar dat ze binnenkort wil voorleggen aan de Vlaamse regering. Turtelboom noemt al enkele grote lijnen van dat decreet. Zo is het onder meer de bedoeling de definitie van energiefraude uit te breiden en de distributienetbeheerders meer bevoegdheden en hefbomen te geven in het opsporen van fraude (bv. via betere datamining).

Wanneer er fraude wordt vastgesteld, moeten netbeheerders ook kunnen overgaan tot actie en kosten kunnen recupereren. “Indien de distributienetbeheerders de energiefraude vaststellen, moeten ze die ook aan de juiste instantie kunnen doorgeven. Ze moeten ook vlot een onterecht verkregen voordeel kunnen terugvorderen, net zoals de daaraan verbonden administratieve en andere kosten. Belangrijk is dat het VEA (Vlaamse Energieagentschap, red.) en de energieregulator VREG administratieve sancties opleggen, die zijn opgenomen in het Energiedecreet. In andere gevallen kan het dat we naar de rechtbank zullen moeten gaan”, aldus Turtelboom.

Het gaat volgens minister Turtelboom ook verder dan een actieplan. “Ik wil echt een decretale basis waarbij duidelijk is wie wat moet doen en wat de verantwoordelijkheid is zodat we hopelijk op een bepaald moment databases kunnen hebben van hoeveel fraudegevallen ontdekt zijn en wat eraan gedaan is.”

Share on:

Leave a comment