Politie in Brussel wordt versterkt

De politie in Brussel zal versterking krijgen. Dat verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom vrijdag na afloop van het kernkabinet.

De rellen van Molenbeek stonden vrijdag als eerste punt op de agenda van het kernkabinet van de federale regering. Daarom waren ook de ministers Turtelboom en De Clerck uitgenodigd.

De minister van Binnenlandse Zaken kon na afloop aankondigen dat de regering het eens is om de politie in Brussel te versterken. Zij sprak daarbij van een streefcijfer van minstens 50 bijkomende manschappen.

Hoe die er moeten komen zal het voorwerp uitmaken van verdere gesprekken. Een werkgroep van technici van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie zal nagaan hoe de federale politie troepen kan leveren. Daarnaast wil de minister met de gemeenten van Brussel overleggen hoe samen het politie-dispositief kan worden versterkt.

‘De versterking kan er niet alleen voor zorgen dat men sneller kan reageren zodra er rellen uitbreken’, aldus Turtelboom, ‘maar moet ook veel meer gerichte acties tegen drugshandel en voertuigenzwendel in bepaalde wijken mogelijk maken.’

Over de naweeën van de rellen in Molenbeek en Anderlecht, gaf de minister vanmorgen een interview weg aan Het Laatste Nieuws (zie bijlage).

Share on:

Comments are closed.