Politie krijgt AMOK-training

De jongste jaren waaide vanuit de Verenigde Staten een nieuw geweldfenomeen over naar Europa. Iedereen herinnert zich nog wel beelden van schietincidenten in Amerikaanse scholen waar gewelddadige individuen wild om zich heen schoten met maar één doel: in een beperkte tijdspanne zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers maken. Deze zogenaamde AMOK-situaties kenden ook in ons land navolging met de moordende raids van Hans Van Temsche of Kim De Gelder.

“Dergelijke AMOK-incidenten vergen een zeer specifieke aanpak waarbij vooral de snelheid waarmee het individu wordt geneutraliseerd, centraal staat. Snelheid kan mensenlevens redden”, aldus Annemie.

Studies hebben uitgewezen dat AMOK-situaties gemiddeld acht minuten duren. Dit betekent dat politiemensen die als eerste ter plaatse komen, ook moeten getraind worden om dergelijke gewapende individuen aan te pakken. Tot nu toe werd bij de confrontatie tussen de politie en een gewapende dader met vuurwapen in een gebouw  geleerd om het  gebouw te omsingelen en een beroep te doen op speciale eenheden.

“Alle agenten zullen in de toekomst speciale trainingen krijgen om hen te leren hoe ze met AMOK-situaties moeten omgaan. Zulke gebeurtenissen komen misschien niet vaak voor, maar AMOK-situaties hebbben een bijzonder grote impact op de maatschappij en moeten daarom zo accuraat mogelijk worden aangepakt.”

Share on:

Leave a comment