JUSTITIE

De eerste grote justitiehervorming sinds Napoleon

Na een lange periode van lopende zaken, verhuisde Annemie Turtelboom in december 2011 van Binnenlandse Zaken naar Justitie. Daar zette ze haar tanden in de jarenlang aangekondigde Justitiehervorming. Een hervorming waar meer dan dertig jaar over gesproken werd, maar nooit echt aan begonnen was.

 

Schaalvergroting, mobiliteit en eigen beheer

Ondanks de uitzonderlijke korte legislatuur, van amper 2,5 jaar, slaagde Annemie erin een volledige hervorming uit te werken en goed te laten keuren in het parlement. De kernwoorden waren schaalvergroting, mobiliteit en eigen beheer. Zo bestaat het gerechtelijk landschap voortaan uit 12 arrondissementen in plaats van 27, kunnen magistraten worden ingezet in functie van de noden en werd de rechterlijke macht op basis van een resultaatverbintenis zelf verantwoordelijk voor het beheer van budget en personeel.

 

Nieuwsberichten uit de periode justitie

 

 

BINNENLANDSE ZAKEN

De eerste vrouwelijke Minister van Binnenlandse zaken ooit

In juli 2009 werd de regering Leterme herschikt en verhuisde Annemie Turtelboom naar Binnenlandse Zaken. Zo werd ze de eerste vrouw ooit aan het hoofd van de politie, de brandweer en andere veiligheidsdiensten zoals de civiele bescherming en het federaal crisiscentrum.

 

Professionele aanpak politie- en hulpdiensten maakten het verschil

Tijdens Annemie’s periode op Binnenlandse Zaken werd ons land geconfronteerd met een aantal uitzonderlijke rampen. Zo vond een grote gasontploffing plaats in het centrum van Luik, botsten twee treinen ter hoogte van Buizingen en werd een groot deel van het land getroffen door overstromingen. De zomer erop, in augustus 2011, sloeg het noodlot opnieuw toe, en verwoestte een lokale valwind het festivalterrein van Pukkelpop in Kiewit. Keer op keer bewezen politie- en hulpdiensten hun uitzonderlijke professionaliteit.

 

Nieuwsberichten uit de periode binnenlandse zaken

 

ASIEL EN MIGRATIE

Essentiële criteria om een verblijfsvergunning te krijgen

Annemie Turtelboom werd in maart 2008 minister van Migratie in het eerste kabinet van Yves Leterme. Het was de allereerste keer dat die bevoegdheid afgesplitst werd van Binnenlandse Zaken en een eigen minister kreeg. Turtelboom werkte in de korte periode van haar mandaat – tot juli 2009 – een nieuw migratiebeleid uit, waarbij het beheersen van een landstaal en het vinden van werk essentiële criteria moesten worden om een verblijfsvergunning te krijgen.

 

Een nieuwe methodiek inzake uitwijzing voor minderjarigen

In dat kader werkte ze ook een creatieve oplossing uit voor de problematiek van minderjarigen, die met hun uitgewezen ouders in gesloten centra verbleven, een kwestie waarop veel kritiek was vanwege mensenrechtenorganisaties. Ze creëerde aparte gezinsverblijven voor dergelijke families, waarbij ook een nieuwe methodiek inzake uitwijzing werd uitgewerkt. Haar opvolgster Maggie de Block gaf die de naam ‘Turtelhuisjes’ mee.