Recordbedrag aan energiepremies voor Limburgse bedrijven in 2015

In 2015 werd het hoogst totaalbedrag energiepremies uitgereikt aan Limburgse bedrijven sinds de wijziging van de REG-premies in 2012. De energiepremies werden vooral gebruikt voor betere isolatie en energiezuinige verlichting. Dat wist Viceminister-president Annemie Turtelboom te vertellen bij de lancering van het eerste Vlaams VLEEN-netwerk in Limburg. VLEEN-netwerken verzamelen verschillende bedrijven die samen aan energiebesparing willen doen. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het idee om bedrijven samen te brengen om gezamenlijk te werken aan hun energie-efficiëntie komt overwaaien uit Duitsland waar het met veel succes de energiefactuur van talloze bedrijven wist terug te dringen voor een totaal bedrag van 60 miljoen euro. Het eerste VLEEN-netwerk (Vlaams Lerende Energie-Efficiënte Netwerken) werd, met steun van de Vlaamse Regering, vandaag door Viceminister-president Annemie Turtelboom gelanceerd in Genk. Minister Turtelboom: “Een VLEEN-netwerk is de manier bij uitstek om vanuit bedrijven kennis en inspanningen te bundelen om belangrijke energiebesparingen te realiseren. Het versterkt bottom-up het beleid van de Vlaamse Regering, die voor het eerst van energie-efficiëntie een topprioriteit maakt.” De 9 bedrijven, verzameld in het eerste VLEEN-netwerk, hebben momenteel een energiekost van 50 miljoen euro en zullen daarom een investering van 12 miljoen doen. Na 4 jaar verwacht men 16 miljoen bespaard te hebben.

Dat er bij bedrijven vraag is naar VLEEN-netwerken blijkt uit recente Limburgse cijfers over de energiepremies aan niet-residentiële afnemers. Hoewel het aantal aanvragen licht daalde, steeg het totaalbedrag van de aangevraagde premies in 2015 met 34% ten opzichte van 2014. Dat is het hoogste totaalbedrag sinds de hervorming van het premiestelsel in 2012. De premies werden voornamelijk gebruikt voor betere isolatie en energiezuinige verlichting. Een VLEEN-netwerk laat toe dat bedrijven onderling hun kennis delen en elkaar kunnen helpen in de oefening hun energiegebruik te verminderen, en dus ook bij het kiezen en aanvragen van een energiepremie.

Minister Turtelboom plant het daar niet bij te laten: “Na het Renovatiepact, dat werk maakt van het energie-efficiënt maken van woningen, hebben we nood aan sterke impulsen voor energie-efficiëntie bij bedrijven en ondernemingen. Daarom hoop ik als eerste regio in Europa werk te kunnen maken van een succesvol ESCO-beleid specifiek gericht naar ondernemingen. De oprichting van het ESCO-fonds wordt op dit moment verder bekeken door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).” Daarom wil Turtelboom het ESCO-fonds inzetten om energie-efficiëntie bij bedrijven te stimuleren. ESCO staat voor Energy Service Company. Een ESCO-bedrijf voert een energieproject in een bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf met de opbrengsten van de lagere energiefactuur. Door deze investering daalt het energieverbruik, en daardoor ook de energiefactuur, drastisch.

De integratie van VLEEN-netwerken, energiepremies en ESCO-overeenkomsten is volgens Turtelboom de sleutel tot energie-efficiëntie bij bedrijven: “Energie-efficiëntie is een belangrijk doel dat je alleen maar kan bereiken door samenwerking tussen overheid en bedrijven. Wanneer die bedrijven nog eens onderling samenwerken ontstaat er een voordelige schaalgrootte. Daarom dat we over héél Vlaanderen VLEEN-netwerken zullen lanceren met Antwerpen, Gent en Zuid-West-Vlaanderen bovenaan de lijst.”

Share on:

Leave a comment