Respect United: op en rond de voetbalvelden

De boodschap is duidelijk: respect op en rond de voetbalvelden.

Niet alleen in woorden, maar met daden: preventief als het kan, repressief als het moet.

Vorig jaar was er het incident met El Ghannasy, die als speler van Gent werd beschimpt en bekogeld. Vandaag tonen de schorsing van Beerschot-trainer Jacky Matthijssen, het Fukushima-incident, en de misplaatste spreekkoren tijdens de wedstrijd Genk-Standard aan dat acties zoals Respect United elk jaar opnieuw meer dan nodig zijn.

Het imago van het voetbal kreeg – alweer – een flinke deuk.

En niet alleen van het voetbal, maar ook het imago van ons land,

Het “fukushima” incident ging de wereld rond.  Niet iets om trots op te zijn

Het toont nog een keer de nood aan om op te treden. Niet alleen omdat ons voetbal en ons land dergelijk imago niet verdienen, maar in de eerste plaats om duidelijk te maken dat we dit gedrag niet tolereren, welke uitleg sommigen er ook aan proberen geven.

 We beschikken over de nodige regelgeving. Artikel 58 van de FIFA-code is heel duidelijk. Andere landen passen dit al lang toe. De bond heeft de afgelopen weken ook bewezen dat ze krachtdadig kan optreden.

Ik wil oproepen dit optreden verder te zetten bij elk incident, los van standpunten die al dan niet in het verleden zijn ingenomen. Verder moeten we ook durven nadenken over creatieve oplossingen. Waarom geen voorbeeld nemen aan de Turkse voetbalbond? Deze heeft  enkele dagen geleden de historische beslissing genomen om aan Fehnerbace bij wijze van boete geen wedstrijd zonder publiek op te leggen, maar de wedstrijd enkel open te stellen voor vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar. De weerklank van dit soort initiatieven heeft minstens evenveel effect als boetes en zet het publiek ook aan tot nadenken over respect in voetbal.

We moeten ook vooruit durven denken.

Denken we aan die vele jongeren die de tribunes bevolken. Denken we aan de vele jeugdspelers die bijna elke week geconfronteerd worden met kwetsende opmerkingen, vaak van dierbaren/mensen waar ze naar opkijken.

Die nieuwe generatie voetbalsupporters, die duizenden gezinnen met kinderen, verdienen beter.

Ons voetbal verdient beter!

Ik ben geen moraalridder die de lol uit voetbal wil halen, integendeel. Maar we kunnen niet goedkeuren dat sommigen lol beleven aan het beschimpen en het beledigen van anderen omwille van hun huidskleur, hun afkomst of wat dan ook.

Ik verwacht dat supporters hun team op een positieve manier ondersteunen en niet kwetsend of discriminerend uit de hoek komen. Ik verwacht van de voetbalwereld dat ze dit ten volle ondersteunen, net zoals UEFA en FIFA

Nog voor het einde van het jaar zullen alle betrokken partijen, inclusief de supporters zelf, uitgenodigd worden om rond de tafel te zitten over deze problematiek en de omzendbrief “racistische en kwetsende spreekkoren” te evalueren. Ik dring erop aan dat elke partner aanwezig is.  Alleen zo kunnen we de neuzen in dezelfde richting laten wijzen.

Alleen zo, kunnen we bereiken dat elkeen binnen het voetbal aan hetzelfde zeel trekt en van voetbal een sport maakt waar waarden als respect, fairplay en tolerantie geen holle leuzen zijn.

Tenslotte wil ik de 11 ambassadeurs van de actie van harte bedanken om hun schouders onder dit project te zetten. Het zijn stuk voor stuk mensen met een missie, waarbij respect voor diversiteit centraal staat. Ik ben ook zeer blij dat er met Femke Maes ook een vrouw tussen de ambassadeurs zit.

Diversiteit, ook bij de top van ons voetbal, is een noodzaak. Vrouwen, personen met een handicap, mensen van allochtone afkomst, holebi’s, ze zijn heden te weinig aanwezig in het voetbal.

Ik roep iedereen op om het project Respect United ten volle te ondersteunen!

Laten we de boodschap van Respect United elke dag in gedachten nemen en ijveren voor meer diversiteit en respect in het voetbal!

Share on:

Leave a comment