Samenwerkingsakkoorden justitiehuizen en strafrechtelijk- & veiligheidsbeleid goedgekeurd

In het kader van de uitvoering van de zesde staatshervorming zette de ministerraad vandaag het licht op groen voor de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen en het strafrechtelijk beleid & het veiligheidsbeleid.

 Opdrachten justitiehuizen

Door de zesde staatshervorming worden de Gemeenschappen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen. De federale Staat zal wel nog steeds bepalen welke opdrachten de justitiehuizen uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen.

Permanente overleg- en samenwerkingsmechanismen zijn dus noodzakelijk zodat de justitiehuizen hun opdrachten zo efficiënt en kwaliteitsvol mogelijk kunnen blijven uitoefenen.

De  federale Staat en de Gemeenschappen sluiten daarom een samenwerkingsakkoord om een goed verloop van de samenwerking te garanderen.

“Op 1 juli 2014 worden de bevoegdheden met betrekking tot de justitiehuizen overgeheveld naar de Gemeenschappen. Om te garanderen dat dit op de best mogelijke wijze gebeurt en om de kwaliteit van het geleverde werk te garanderen is er slecht één middel dat tot optimale resultaten kan leiden: samenwerking”, aldus Annemie Turtelboom.

 Strafrechtelijk- & veiligheidsbeleid

De gemeenschappen en gewesten beschikken reeds over tal van bevoegdheden op het vlak van strafrechtelijke beleid (leefmilieu, stedenbouw, … ) en deze zullen alleen maar toenemen in de toekomst (o.a. op het vlak van verkeersveiligheid, werkgelegenheid, volksgezondheid en jeugdbescherming) .

Om de samenhang van het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid te verbeteren dienen de gemeenschappen, voor de bevoegdheden waarvoor zij bevoegd zijn, veel nauwer betrokken worden bij dit beleid.

Het samenwerkingsakkoord dat vandaag op de ministerraad werd goedgekeurd omvat 16 artikelen die de samenwerking van de deelstaten met de federale staat definieert, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, met betrekking tot:

–         het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en het opstellen van richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid;

–         het formaliseren van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs- generaal;

–         de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan.  

Share on:

Leave a comment