Schijnsamenwonen even strafbaar als een schijnhuwelijk

Wie een schijnsamenwoonst aangaat in de hoop op die manier een verblijfsvergunning te verkrijgen, zal voortaan even hard gestraft kunnen worden als iemand die een schijnhuwelijk afsluit. Minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block verscherpten de regels. 

De laatste jaren stellen we vast dat steeds meer mensen, vooral vrouwen, het slachtoffer worden van een schijn-wettelijk samenwonen. Nadat de schijnhuwelijken wettelijk aan banden werden gelegd, zochten heel wat mensen hun toevlucht in het schijn-wettelijk samenwonen.

Door de definitie van de “schijn- wettelijke samenwoning” in het Burgerlijk Wetboek op te nemen, kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand en de parketten voortaan een onderzoek voeren als ze twijfelen aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden. De procureur des Konings krijgt ook meer tijd om een onderzoek in te stellen.

Maggie De Block: “We horen nog veel te vaak dat vrouwen of mannen denken dat hun partner het echt meent hen maar dat het huwelijk of het samenwonen voor die partner maar een manier is om aan verblijfsrecht te geraken. Of dat jonge meisjes gedwongen worden met een niet-Belg te huwen of wettelijk samen te wonen om de man zo verblijfsrecht te bezorgen. Zij zijn slachtoffers.”

Annemie Turtelboom treedt bij: “We nemen dus maatregelen enerzijds om de fraude nog beter op te sporen en liefst te vermijden voor ze daadwerkelijk gepleegd wordt. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de slachtoffers herstel krijgen van hun eer, van hun gevoelens en van hun eigenwaarde.”

Nietigverklaring

In het Strafwetboek wordt daarom, net zoals “gedwongen huwelijk” nu ook “gedwongen schijn-wettelijke samenwoning” strafbaar. Een persoon die iemand dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een boete van 50 tot 500 euro. Tot nu toe waren de celstraffen acht dagen tot drie maanden en de boetes 26 tot honderd euro. De straffen en boetes zijn hoog op als er verzwarende omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld gebruik van geweld.

De strafrechter die het vonnis uitspreekt, zal daarenboven met hetzelfde vonnis meteen het huwelijk of het wettelijk samenwonen nietig kunnen verklaren.

Inreisverbod

Als iemand veroordeeld is wegens een schijnhuwelijk of een schijn- wettelijke samenwoning kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen de persoon zo snel mogelijk te laten verwijderen. Volgens de nieuwe regeling kan DVZ deze persoon nu ook een inreisverbod van vijf jaar opleggen.

Share on:

Leave a comment