Snelrechtbanken van start

Elk nieuw gerechtelijk arrondissement beschikt voortaan over een snelrechtbank. Daardoor zullen de kleinere misdrijven, waarvoor weinig gerechtelijk onderzoek nodig is en de dader bekend is, sneller behandeld worden. Annemie Turtelboom maakte een budget van 2,7 miljoen euro vrij om dit te realiseren.

Elf snelrechters, elf substituten en elf griffiers werden aangenomen om deze snelrechtbanken te bemannen. Zij zullen zich exclusief bezighouden met de zogenaamde kleinere misdrijven zoals winkeldiefstallen, verboden wapendracht en vechtpartijen. Daardoor zullen verdachten binnen de twee maanden nadat ze gedagvaard zijn, effectief berecht  worden.

Met de snelrechtbanken wilt Annemie Turtelboom korter op de bal spelen en kleine criminaliteit snel en efficiënt aanpakken. De installatie van de snelrechtbanken is opnieuw een stap vooruit in een betere strafuitvoering en het herstel van het vertrouwen in Justitie. Eerder slaagde de minister erin straffen tot 6 maanden opnieuw allemaal uit te voeren.

Share on:

Leave a comment