Speech – 1ste waterstofwagen van Hyundai

We zijn hier vandaag samen voor een verhaal van de toekomst. Een verhaal van innovatie, van vooruitgang. We staan voor een wereld van vernieuwing. Op het vlak van energie, op het vlak van onze energievoorziening, maar ook op het vlak van de manier waarop we ons vandaag verplaatsen. Ik zal misschien beginnen met een blik op vandaag. 2,5 miljoen dieselwagens rijden rond op de Vlaamse wegen. 1,5 miljoen benzinewagens. Dat maakt vier miljoen wagens die vervuilen, die onze lucht aantasten, en tegelijk onze gezondheid. We willen allemaal naar meer propere oplossingen, maar we hebben nog een lange weg af te leggen. We moeten eerlijk zijn: elektrische wagens, wagens op aardgas, en zeker waterstofwagens zijn vandaag nog randfenomenen.

De Vlaming wordt wat bewuster, dat klopt, en dat bewijzen ook de cijfers. Ik heb even de tabellen van de verkeersbelasting ingekeken, u weet ik ben ook minister van Financiën.

Wel, in 2014 is het aandeel aardgaswagens enorm toegenomen. Het jaar voordien reden er nog 310 rond, in 2014 waren dat er 562. Een toename van meer dan 80 procent. 252 aardgaswagens erbij. Het aantal elektrische wagens is gestegen van 13.275 in 2013 naar 19.247 in 2014. Een toename van 45 procent. Bijna 6000 elektrische wagens meer in een jaar tijd.

In percentages lijkt dat misschien een aanzienlijke toename, maar zoals ik al zei blijven het randfenomenen. En dan spreek ik eigenlijk nog niet over waterstofwagens. Als ik goed geïnformeerd ben rijden er daar vandaag 2 van rond in Vlaanderen. Ik ga daarvan het percentage ten aanzien van het totaal aantal wagens niet vernoemen, want dan moet ik de tour op van Alberto Contador: zero, zero, zero,…, u weet wel.

Veel om maar te zeggen dat we nog een lange weg af te leggen hebben. We weten allemaal dat andere landen een voorsprong hebben op dat vlak: kijk naar de Scandinavische landen. En kijk naar bepaalde steden, zoals Amsterdam bijvoorbeeld. Ze tonen ons hoe de toekomst er kan uitzien. Steden waar je op terras kan zitten, zonder dat je nadien het gevoel hebt dat je een halve pak sigaretten hebt opgerookt. Steden ook, waar je in dit mooie weer op een terras kan zitten aan de straatkant, en mekaar ook kan horen tijdens een gesprek.

Net vanwege die achterstand is het uitspreken van ambitie zeker op zijn plaats vandaag. Door de Vlaamse Regering is mij een dossier toevertrouwd: de vergroening van het wagenpark. Ik ben ervan overtuigd dat we net in deze legislatuur belangrijke en grote stappen kunnen en moeten zetten. We gaan daar ook voor. Na de zomer zal het actieplan er liggen, en zullen we onze ambitie ook met cijfers benoemen. Ik denk dat iedereen goed weet waar we moeten op inzetten: het eenvoudiger maken van tanken door de betalingen gemakkelijker te maken, meer laadpunten en tankstations voorzien zodat de actieradius vergroot, bekijken hoe we vergunningen kunnen faciliteren voor dergelijke laad- en tankinfrastructuur… U kent die discussies ook van het aantal wagens versus de laadinfrastructuur: de discussie van de kip of het ei. Ik heb het al eens gezegd: we moeten beginnen broeden. En dat doen we samen met de stakeholders, die zeer constructief mee nadenken.

De nadruk zal liggen op wagens op aardgas en elektrische voertuigen. Die technologieën staan net iets verder vandaag, maar dat neemt niet weg dat we onze ogen en oren moeten openhouden voor alles wat mee evolueert. En het evolueert snel, dat weet u.

Er zijn een aantal argumenten om meer de nadruk te leggen op elektriciteit als alternatieve brandstof, meer dan CNG en LNG met name de mogelijke positieve interactie met het elektriciteitsnet, de mogelijkheid om op grote schaal hernieuwbare elektriciteit in te zetten in transport, maar ook de betere milieuprestaties van deze technologie (luchtkwaliteit, klimaat en geluid), zeker als het om hernieuwbare elektriciteitsbronnen gaat. Alleen zijn er, zeker op korte termijn, technologische grenzen aan de inzet van batterij elektrische voertuigen; zeker als het gaat over langere afstanden en zwaardere voer- en vaartuigen.

Ik ben er anderzijds wel van overtuigd dat de batterijen snel mee zullen evolueren. Dat is nu bezig, en er komt veel aan. Snel. Ze zullen de actieradius van elektrische voertuigen verruimen, en zo een uitrol in Vlaanderen ook versnellen. Anderzijds volstaat voor veel Vlamingen nu al de actieradius van een elektrisch voertuig. Steden zijn perfecte plaatsen om beroep te doen op de elektrische wagen. De afstanden die worden afgelegd zijn veel korter. Maar Vlaanderen in het algemeen is eigenlijk perfect voor elektrische wagens. De steden liggen allemaal binnen de ‘range’ van een elektrische wagen. Brussel-Antwerpen: 50 kilometer. Brussel- Gent: 50 kilometer. We zijn dus de perfecte regio om hier massaal op in te zetten. De gemiddelde afstand die een Vlaming per dag aflegt is 43 kilometer.

Nu, wie meer wil rijden, moet ook meer en verder kunnen rijden. Daarom ook dat CNG/LNG en waterstof in het actieplan zullen worden betrokken. Hiermee willen we ook invulling geven aan de wijze waarop de Europese Commissie ‘clean power’ ziet’. Zowel elektrische wagens, als van wagens op CNG of waterstof zijn milieu- en klimaatvriendelijker dan de traditionele brandstoffen en bij alle zijn er kansen om met hernieuwbare energie te werken. Ze kunnen een belangrijke rol spelen als opslagcapaciteit in een wereld vol hernieuwbare energie. Een probleem bij hernieuwbare energie is dat je nooit weet wanneer die precies kan opgewekt worden, wegens afhankelijk van het weer, en dat die elektriciteit ook vaak aangemaakt wordt op een moment dat het niet nodig is. Opslag is hier de sleutel. En daar kunnen zowel batterijen, als CNG en waterstof een rol in spelen.

Waterstof zit voor mij op hetzelfde niveau als batterijtechnologie, maar de uitrol en beschikbaarheid van infrastructuur en voertuigen is nog een stuk beperkter dan bij de huidige batterijen. Specifiek voor waterstof wordt nu al rekening gehouden met het werk van WaterstofNet, waar ik toch met veel bewondering naar kijk. Zoals in veel energievraagstukken is ontzettend veel kennis aanwezig in Vlaanderen. De komende weken en dagen heb ik heel wat contacten met autoconstructeurs, technologieleveranciers en investeerders in infrastructuur die geïnteresseerd zijn in een uitrol van waterstof in Vlaanderen. In Antwerpen rijden al drie bussen rond op waterstof, en straks rijd ik hier even buiten met een in Vlaanderen zeldzaam exemplaar buiten.

Ik zal er zorg voor dragen en ik beloof dat ik hem na een dag zoals afgesproken zal teruggeven. Ik kan ook niet anders, want ik kan nergens in Vlaanderen tanken tot nu toe.

Maar ik ben er nu al van overtuigd dat daar heel binnenkort verandering in komt, omdat zowel bij de overheid als bij veel investeerders de overtuiging bestaat dat dit een technologie van de toekomst is.

Share on:

Leave a comment