Speech – Benelux energieweek

Vandaag sta ik voor jullie om een samenwerking tussen de verschillende regio’s in België te ondertekenen, samen met de vertegenwoordigers van Nederland en Luxemburg. Het is voor mij een grote eer om hier vandaag aanwezig te zijn en het signaal te sturen aan de inwoners van de Benelux dat we aan de vooravond staan van een transitie. Een transitie in onze mobiliteit. Een ambitieuze transitie.

Verandering gebeurt echter niet van vandaag op morgen. Elke markt heeft zijn pioniers nodig. Het zijn zij die er voor zorgen dat onze kinderen later zullen terugkijken op deze periode en zich zullen afvragen: Waarom zijn ze daar in godsnaam niet direct mee begonnen?

We zullen het hen niet kunnen kwalijk nemen. De voordelen van schone voertuigen zijn er en ze zijn niet dun gezaaid.

Ik weet dat ik jullie niet meer moet overtuigen maar sta me toch toe for the record even een aantal dingen op een rijtje te zetten.

Vlaanderen en bij uitbreiding België is een dieselland. In Vlaanderen rijdt 65% met een dieselwagen rond. We vinden dit normaal, het is jarenlang gepromoot. Diesel was goedkoper. In Nederland is dit amper 16%. In België en Vlaanderen is de resterende 34% een benzinewagen. We rijden dus 99% op fossiele brandstoffen.

Nochtans zijn er vandaag alternatieven. Er zijn CNG-wagens, die stappen vooruit doen voor ons leefmilieu, ik kom daar zo dadelijk op terug. Maar vandaag komen er steeds meer volwaardige zero emissie voertuigen op de markt. Batterij elektrische voertuigen, waterstofwagens. Wagens die niets meer uitstoten. De technologie bestaat, ze is haar kinderschoenen aan het ontgroeien, maar ze is nog duurder dan de conventionele wagens op fossiele brandstoffen.

Maar ik heb 1 technologie niet vernoemd. Bewust. Plug in hybride voertuigen. Combinaties van elektrische voertuigen, gekoppeld aan een verbrandingsmotor op diesel of benzine, om het bereik – de range – te vergroten. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de vraag kreeg om dit samenwerkingsakkoord te ondertekenen vandaag, was net DAT mijn voornaamste en eerste motivatie om hier vandaag aanwezig te zijn.

Plug in voertuigen zijn jarenlang gesubsidieerd in Nederland omwille van hun duidelijk mindere CO2 uitstoot. Op papier ziet dit er inderdaad mooi uit. Een significante daling van de uitstoot realiseren, ik zou er ook voor tekenen.

Alleen.

De praktijk in Nederland heeft uitgewezen dat dit beleid niet het gewenste effect had. De wagens werden wel verkocht, maar de gebruikers gebruikten de elektromotor te weinig. Dus, eigenlijk was dit een alternatieve vorm van subsidiëring van fossiele wagens. Zo zie je maar, beleid voeren is niet gemakkelijk. De consument zoekt zijn eigen weg. Maar ik ben blij dat we het vandaag eens zijn, we moeten onze mobiliteit vergroenen.

De vergroening van onze mobiliteit is meer dan zorg dragen voor onze planeet, het is ook zorg dragen voor onszelf en voor onze kinderen. Meer en meer worden we bewust van de invloed van onder meer fijn stof op ons milieu, in de letterlijke betekenis van dat woord. Wanneer auto’s fijn stof uitstoten in onze omgeving blijft dat ter plaatse hangen in straten waar mensen wandelen, fietsen, wonen, werken en naar school gaan.

Er zijn mensen die trachten de klimaatverandering te ontkennen, ik daag hen uit om de schadelijke gevolgen van fijn stof te proberen ontkennen. Een studie van het VITO brengt die gevolgen in beeld. Fijn stof zorgt er niet “alleen” voor dat we vroeger sterven, het zorgt ook voor – en dat wordt veel te weinig in beeld gebracht – menselijk leed in het algemeen. De blootstelling van onze longen aan fijn stof zorgt ervoor dat onze conditie verslechtert, onze longen aftakelen, en we allergieën en astma ontwikkelen.

Integendeel, het verzwaart de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Het is daarom niet alleen een morele plicht om dit probleem aan te pakken, het is ook een kwestie van verantwoord beleid voeren. Toestaan dat gedrag zomaar schade mag toebrengen aan de fysieke integriteit van iemand anders is duidelijk onverantwoord. Een goede overheid hoort negatieve externaliteiten te beperken waar ze de mogelijkheid heeft om dat te doen.

Als overheid verwelkomen we daarom ambitieuze pioniers en willen we ervoor zorgen dat verandering zich kan doorzetten.

We kunnen daarom niet eeuwig blijven steken in de kip of het ei-discussie. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen “ik koop geen milieuvriendelijke wagen want die is duurder” en aan de andere kant valt te horen “ik koop geen milieuvriendelijke wagen want ik kan hem nergens opladen of bijtanken”. Als we dat toelaten zadelen we de volgende generatie dezelfde en misschien zelfs nog ergere problemen op.

Daarom wil ik de komende maanden een ambitieus actieplan uitrollen. Ik heb mezelf heel ambitieuze doelstellingen opgelegd. Vandaag laat de technologie het toe om voor zero emissie te gaan. Dat heb ik vertaald in mijn ambitie om tegen 2020 60 000 batterij elektrische wagens op de weg te hebben.

Daarnaast mik ik op 40 000 CNG-wagens voor Vlaanderen.

Hoewel een CNG-voertuig vandaag nog ongeveer 2000 euro duurder is dan een conventioneel voertuig, is het een investering die zich terugbetaalt aan de pomp. CNG kan tot 30% goedkoper zijn dan diesel.

Er is een tweede voordeel verbonden aan CNG-voertuigen, een voordeel van vitaal belang, letterlijk dan. Als we het hebben over de vergroening van onze mobiliteit hebben we het vaak over cijfers rond CO2-uitstoot en fijn stof.

Die cijfers zijn relevant en ze zijn ontegensprekelijk positief als het gaat over CNG. Maar liefst 27 procent minder CO2-uitstoot dan een dieselwagen en 12% minder dan een benzinewagen. Op vlak van fijn stof zijn de cijfers nog frappanter. Een CNG-voertuig stoot 95% minder fijn stof uit dan een dieselwagen.

Dat geeft mij een totaal van minstens 100 000 groene wagens.

Als ik dat vergelijk met Nederland, dan betekent dat dat wij tegen 2020 ongeveer een kleine 3% van ons voertuigenpark willen vergroenen. Nederland gaat uit van iets meer dan 2,5%. Gelijkaardige ambities dus, die we best samen uitrollen om deze te behalen.

De komende maanden ga ik mijn ambitie omzetten in een praktisch actieplan.

De eerste stap heb ik afgelopen vrijdag genomen. Als Vlaamse regering gaan we de scheeftrekking van het verleden rechttrekken via de verkeersfiscaliteit. Tijdens de begrotingsopmaak hebben we in de eerste plaats beslist om vanaf 2016 de BIV, de belasting op inverkeerstelling voor nieuwe voertuigen, op nul te zetten voor CNG-voertuigen, plug in, volledig elektrische en waterstofvoertuigen. Door de inschrijving van nieuwe vervuilende wagens duurder te maken, is dit voor mij een budgetneutrale hervorming. We promoten schone technologieën, aan diegene die het milieu zwaarder belasten vragen we een grotere inspanning.

Ook de jaarlijkse verkeersbelasting hebben we hervormd. De fiscale PK wordt behouden als sokkel maar op basis van milieuvriendelijkheid kan er een bonus of malus worden toegekend. Die milieuvriendelijkheid wordt berekend aan de hand van de euronorm alsook CO2-emissies. De Euronormen zijn gedifferentieerd per brandstoftype waarbij diesel zwaarder doorweegt. Het ijkpunt voor de CO2-emissies wordt 122 gram per kilometer. Voor elke gram meer zal de fiscale PK stijgen met 0,3%, voor elke gram minder dalen met 0,3%.

Als laatste komt er nog een premie voor zero emissie voertuigen. Dat is het sluitstuk van mijn fiscale hervorming. Ik zal een tijdelijke premie geven voor batterij elektrische wagens en waterstofwagens. Dit zijn de ultra schone wagens, die vandaag al beschikbaar zijn op de markt, zeker wat de elektrische wagens betreft. Vanaf volgend jaar komt er een systeem dat een stuk tegemoet komt aan de hogere aankoopprijs. Dat zal mijn hervorming rond maken. Vervuilende wagens zullen meer betalen, de overgangstechnologieën worden tot 2020 vrijgesteld en de wagens van de toekomst zullen we een premie geven.

Dames en heren,

Ik en de Vlaamse regering geloven er alvast in en stellen alles in het werk om samen met u de verandering in te zetten. Ik wil samen met de andere gewesten en met Nederland en Luxemburg komen tot een groenere mobiliteit. Laat ons samenwerken en ons beleid op mekaar afstemmen, onze inwoners en hun kinderen zullen ons dankbaar zijn.

Share on:

Leave a comment