Speech – Ecobouwers Opendeur

Eerst en vooral wil ik uiteraard Steven en Ellen bedanken voor hun gastvrijheid om ons te willen ontvangen hier in hun huis. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in duurzaamheid en energie-efficiëntie, wat uiteraard alleen nog maar is toegenomen sinds ik minister van Energie ben geworden. Daarnaast ben ik ook gewoon gepassioneerd door design en architectuur. Combineer het voorgaande – duurzaamheid, energiezuinigheid, design en architectuur – met elkaar en je hebt mijn lievelingscocktail. Ik ben dus heel benieuwd wat ik straks te zien krijg. Wie weet doe ik zelf een paar nieuwe ideetjes op om toe te passen op mijn eigen woning.

Ik ben al lang niet meer de enige liefhebber van deze cocktail. Het aantal huizen dat zich openstelt voor potentiële ecobouwers is niet te overzien en ik ben dan ook blij vandaag andere geïnteresseerden te mogen begroeten. Ik kan alleen maar hopen dat gedurende de Ecobouwers-opendeurdagen zoveel mogelijk mensen overtuigd geraken van de voordelen van ecobouwen en de noodzaak om energiezuinig te werken.

Dat is broodnodig. We zitten in Vlaanderen met grote uitdagingen. Meer dan 58% procent van de eengezinswoningen in Vlaanderen is gebouwd voor 1970, dus voor de eerste energiecrisissen van 1974 en 1979. De huizenrij waartoe dit huis behoort dateert zelfs van rond de jaren vijftig. Uit onderzoek van het Vlaams Energie-agentschap blijkt duidelijk dat de gemiddelde energieprestatie van het bestaande Vlaamse woningenbestand zeer slecht is.

We weten allemaal dat Vlaanderen hoe dan ook een achterstand goed te maken heeft. “De Vlaming heeft misschien wel een baksteen in zijn maag, hij mist nog een isolatieplaat in z’n handen.” Om verandering in te zetten, moet je die Vlaming meekrijgen. Dit terwijl er geen tijd te verliezen is. Om ons leefmilieu en klimaat te vrijwaren moeten we een aantal zaken realiseren en we zullen dit samen moeten doen.

Één van die zaken is beter conserveren van energie. De energie die je niet gebruikt is immers de goedkoopste energie. Daarom moet tegen 2020 iedereen dakisolatie hebben. Het aantal huizen zonder dakisolatie willen we tegen eind dit jaar naar 15% duwen. Door de premie te laten dalen vanaf 1 juli 2016 hebben we verbouwers aangemoedigd de eindspurt in te zetten om die doelstelling te halen. Met succes overigens: Tijdens de eerste 9 maanden van 2015 werden 14% meer premies toegekend voor energiebesparende ingrepen in woningen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de premies voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, en de combipremies zitten in de lift. De oproep om energiebesparende investeringen en in de eerste plaats dakisolatie niet langer uit te stellen heeft duidelijk zijn effect niet gemist.

We willen niet alleen dat iedereen dakisolatie heeft, maar dat het ook daadwerkelijk een verschil maakt, zowel voor het klimaat als voor hun portemonnee. Daarom dat je idealiter minimaal 12 tot 15 cm isolatie plaatst, afhankelijk van het materiaal. Europa vraagt ons dat we de doelstellingen rond klimaat en isolatie halen tegen 2050. Als je juist en voldoende isoleert is dit een haalbare kaart. Een dak is goed voor ¼ van de warmteverliezen. Een warm dak geeft onmiddellijk een beperking van 25% van de warmteverliezen en dus meteen een structureel lagere energiefactuur. Er is dus geen reden meer om vandaag te wachten.

Voor het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050 reken ik op alle stakeholders zoals onder meer de Bond Beter Leefmilieu. Dat doen we trouwens ook via het Renovatiepact, waarmee ik het renovatietempo een hogere versnelling wil doen schakelen.

Met dit pact willen we tegen 2050 elke woning in Vlaanderen energiezuinig maken. Dat betekent concreet dat de gemiddelde energiescore met 75% moet verbeteren. Op die manier kan ook de energiekost voor de gezinnen enorm dalen. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.

Dat betekent extra investeren in (extra) dakisolatie, muurisolatie, superisolerend glas, vloerisolatie en een zuinige en liefst hernieuwbare verwarming. We moeten op korte termijn duidelijk maken wat de doelstelling is zodanig dat iedereen kan zien wat er nog aan zijn huis moet gebeuren. Dat zal onder meer gebeuren via de woningpas, een voorstel dat van de meer dan dertig partners van het Renovatiepact komt en dat ontwikkeld zal worden door het Vlaams Energie Agentschap. De woningpas zal als handleiding fungeren voor bestaande en nieuwe eigenaars voor hoe ze best hun woning kunnen verduurzamen.

Renovatie zal uiteraard niet het enige instrument zijn om de verduurzaming van ons woningpark te bereiken. Ecovriendelijke nieuwbouw zoals Steven en Ellen achter deze oude gevel de facto hebben gerealiseerd zal ook een sterke bijdrage leven tot de verduurzaming. We worden op dat vlak ambitieuzer in onze doelstellingen en de normen worden daarom ook strenger. Vanaf 1 januari 2016 zal de E50-peil van toepassing zijn in plaats van het E60-peil. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning aan Bijna-Energie-Neutraal-Eisen beantwoorden.

Dames en heren,

Cijfermatige doelstellingen zoals E-peilen, BEN-normen en energiescores zijn uiteraard belangrijk. Je moet weten waar je naartoe wilt met een bepaald beleid en je moet daar een cijfer op kunnen plakken.

Als minister van Energie heb ik echter ook begrepen dat mooie doestellingen dooie letters blijven als er geen mensen zijn die effectief de handen uit de mouwen steken. Elke markt heeft zijn pioniers nodig. Ik denk dat ik aan de hand van de blog van Steven en Ellen wel kan afleiden dat zij behoren tot die groep van pioniers. Bij een ambitieus project loopt niet altijd alles van een leien dak. Ik bewonder jullie gedrevenheid en ik kan dan alleen maar hopen – maar ik ben daar ergens ook heel optimistisch in – dat jullie vele mensen tijdens deze openingsdagen kunnen inspireren om jullie voorbeeld te volgen. Zoals ik las in het Ecobouwers magazine: Ecobouwers wachten niet op het klimaatakkoord. Ze doen het namelijk zelf.

Share on:

Leave a comment