Speech – Havenbedrijf Gent

Mijn doel is om afschakelplan op een moderne leest te schoeien.

Het huidige houdt geen rekening met decentrale productie, met ons economisch weefsel.

Als we zien wat het potentieel is van de Gentse haven in de decentrale productie dan moeten we dit meenemen. Het is al te makkelijk om schijven af te schakelen als je daarmee ook productie afschakelt.

Dat kan niet de bedoeling zijn.

Ik zal met een aantal eisen naar het overleg met de energieministers stappen om dit afschakelplan te wijzigen.

Er moet duidelijk in kaart worden gebracht waar alle decentrale productie-eenheden (andere dan zon gezien er geen zon is tijdens een winterpiek) gelegen zijn en deze mogen niet langer in een gebied van afschakeling liggen, dit is niet alleen voor de Gentse haven van belang, er zijn nog regio’s waar er productie-eenheden zijn die afgeschakeld worden.

Dit is de omgekeerde redenering: je schakelt die eenheden af die ons wel door een moeilijk piekmoment kunnen ‘trekken’.

Een afschakelplan moet er wel zijn.

Het heeft zijn nut, dit betekent niet per se dat we dat enkel en alleen ’s winters nodig hebben, het kan zijn dat er zelfs een Europees probleem is met het net en dan moeten we voorbereid zijn.

Echter dan moeten die gebieden afgeschakeld worden waar de socio-economische impact minimaal is.

En laat mij duidelijk zijn: een haven hoort niet thuis in een afschakelzone.

Dat is dan de tweede oefening, die zones identificeren waar de impact van een stroomuitval minimaal is op het socio-economisch weefsel.

 

Share on:

Leave a comment