Speech – Inhuldiging Storm-windturbinepark

Bedankt voor deze uitnodiging. Ik moet zeggen, ik ben al blij dat u mij niet hetzelfde heeft gevraagd als de laatste keer dat ik in de buurt van een windturbine kwam. U heeft het misschien op mijn Facebook gezien, maar op bezoek bij Mega Windy in Kalmthout ben ik bovenop zo’n windmolen gaan staan. Bedankt om me dat niet opnieuw aan te doen.

Windenergie wordt belangrijker en belangrijker voor Vlaanderen. U kent allemaal de doelstelling die Europa ons oplegt: 13 procent hernieuwbare energie in België tegen 2020. En daarvoor zullen we in Vlaanderen zeker 19 procent groene stroom in 2020 nodig hebben, en 18 procent van groene stroom zal van windmolens komen (nu: 13 procent).

Stand van zaken:

  • Vandaag telt Vlaanderen om en bij de 250 windmolens.
  • Ze produceren wat 275.000 gezinnen aan elektriciteit verbruiken.
  • Dat moet VERDUBBELEN tegen 2020.
  • En dat zou ook ongeveer in de pijplijn zitten.
  • De subdoelen die de vorige Vlaamse regering vaststelde, zullen bij uitvoering van wat in de pijplijn zit ook gehaald worden.

Dus, 250 zoals deze drie windmolens moeten er nog bij komen tegen 2020. En misschien halen we de doelstelling wel met minder windmolens. Windmolens worden immers performanter. Door innovatie: belangrijk voor ons om daar op in te zetten. Gaat snel: windmolens worden hoger, groter, groter rendement. Opbrengst wordt groter door grotere rotordiameter en de stijgende hoogte en de kosten dalen door leereffecten. En dus: windenergie wordt GOEDKOPER.

Belangrijk is daarbij dat de steun die de Vlaamse overheid geeft, deze evolutie volgt. Geen verhalen meer van oversubsidiëring. Het rendement stijgt, en dus neemt de ondersteuning af. Daarom ook vorige week nieuwe bandingfactor voor windmolens met startdatum in 2015. Turbines met startdatum in 2014 krijgen 74 euro per MWh. Turbines met startdatum in 2015 krijgen 63 euro per MWh. In de toekomst willen we het ondersteuningsmechanisme: meer kostenefficiënt maken, transparanter, en vooral: minder complex.

Die meer dan 200 windmolens extra zullen Vlaanderen ook een nieuw gezicht geven. Daar is een DRAAGVLAK VOOR NODIG bij de bevolking. Net daarom ben ik blij om hier vandaag te zijn.

Dit windmolenpark is een voorbeeld op dat vlak. Een goeie ligging, belangrijk: daarom ook dat wij vanuit de Vlaamse regering willen zorgen voor een passend ruimtelijk plan. Wat hier ook en misschien wel vooral een grote rol heeft gespeeld is: goede communicatie en het creëren van betrokkenheid, met als gevolg: geen enkel bezwaarschrift ingediend, geen enkele actiegroep, en een maximaal draagvlak.

Ik heb me laten vertellen hoe Storm dit aangepakt heeft. Iedereen uit Wielsbeke en omliggende gemeenten kreeg een brief voor een infovergadering. Meer dan 500 mensen kwamen luisteren. En ze kregen daar ook een aanbod: om te participeren, om aandelen te kopen. Een investering met enig risico, ja, maar een rendement van om en bij de 6 procent. Van de 9000 inwoners hebben 363 mensen ingetekend. De coöperatieve heeft 6 procent van de totale investering van 9,9 miljoen euro ingebracht.

Een voorbeeld, zoals ik zei. Die participatiemogelijkheden van omwonenden vergroten duidelijk het draagvlak. Daarom ook veel aandacht voor hebben in de toekomst. En dan mag ik nu op de knop drukken, denk ik. Een druk op de knop die alweer 3500 gezinnen extra van groene stroom zal voorzien.

 

Share on:

Leave a comment