Speech – Inhuldiging windturbinepark Olen/Geel

Parlementsleden, burgemeesters, schepenen,

Meneer Dallemagne,

Ik heb goed geluisterd daarnet, en ik zou eigenlijk willen aansluiten bij wat u op het einde van uw speech heeft gezegd. U merkt terecht op dat een efficiënte en voorbeeldige samenwerking de basis is van een project als dit. Ik kan u alleen maar gelijk geven, en ik wil er nog iets aan toevoegen. U heeft, net als bij uw andere projecten, veel oog gehad voor informatie, het creëren van een draagvlak, het wegwerken van bezwaren. Als ik niet slecht ben geïnformeerd, heeft u geen enkele klacht mogen ontvangen tegen de bouw van deze zes windturbines.

Samen met de start van de bouw van de vijftien windturbines van Wind aan de Stroom in de Haven van Antwerpen, waar ik zondag nog was, maakt dat 21 windmolens en nul bezwaarschriften. In een paar dagen tijd. Het kan dus. Er is een draagvlak voor windenergie in Vlaanderen. Uit onderzoek van een aantal jaar geleden, uitgevoerd door het Vlaams Energie Agentschap, bleek dat 84 procent van de ondervraagden voorstander is van windenergie.

Ikzelf ben toen niet ondervraagd door VEA, maar ik kan u wel zeggen wat ik toen had geantwoord: ook ik ben voorstander van windenergie, en ik ben niet van gedacht veranderd. Ik ben een voorstander van hernieuwbare energie in het algemeen, en van zon- en windenergie in het bijzonder. En ik zal u zeggen waarom. Samen met zonne-energie is windenergie vandaag de meest rendabele manier om de Europese doelstelling, die u daarnet ook vermelde – 10,5 procent hernieuwbare energie tegen 2020, wat Vlaanderen betreft – te halen.

Het zijn die twee technologieën die vandaag al ver staan in hun ontwikkeling, en die tegelijkertijd ook nog een grote ontwikkeling kunnen doormaken. Windturbines worden hoger, de diameter van de rotors wordt groter, en de rendementen stijgen uiteraard mee. Hoge bomen vangen veel wind, en dat betekent dat de steun kan verminderen. Jaarlijks.

Vandaag betalen alle Vlamingen samen zo’n 90 miljoen per jaar voor windenergie. Dat is veel geld, maar we krijgen er heel veel voor terug. Door de technologische vooruitgang krijgen we ook steeds meer voor steeds minder. De minimumsteun voor windenergie zakt. In de periode 2010-2013 betaalden we nog een minimumsteun van 90 euro per MWh. In 2013 was dat nog 83 euro, in 2014 74 euro, en vandaag 63 euro. En we zijn ervan overtuigd dat deze trend zich zal verderzetten.

Windenergie op land behoort samen met zonne-energie tot de goedkoopste toepassingen van hernieuwbare energie. Vandaar ook de bewuste keuze om in eerste instantie voluit in te zetten op deze twee technieken. En niet alleen omdat ze hernieuwbaar zijn. In de UK bouwt men vandaag een nieuwe kerncentrale. Er staat nog niets en de steun is vandaag al 117 euro per MWh. En die steun zal in de toekomst nog meer worden. En dan hebben we het nog niet over de risico- en schadekosten die met deze technologie gepaard gaan.

Deze zes windturbines komen bij de reeds aanzienlijke EDF-windturbineportefeuille. Deze zes turbines zullen evenveel stroom produceren als 7500 gezinnen verbruiken. Vandaag staan er in Vlaanderen ongeveer een kleine 300 windturbines, goed voor de elektriciteitsvoorziening van in totaal 250.000 gezinnen. Het is onze ambitie om verder te gaan. We moeten, vanwege de doelstellingen, maar we willen het ook. Een aantal keuzes zijn gemaakt. De kerncentrales zullen sluiten, in de energiemix van morgen zullen hernieuwbare bronnen een substantiële rol spelen.

Vlaanderen is het pad richting 2020 ingeslagen. Onder de noemer ‘Stroomversnelling’ werken we aan een project dat die doelstellingen haalbaar moet maken. Een project ook dat de basis vormt van de toekomst, van dat nieuwe energielandschap. Daarbij staan we voor een aantal uitdagingen.

Een eerste uitdaging is een gezond, stabiel investeringsklimaat dat op kostenefficiënte wijze tot meer hernieuwbare energie zal leiden. Dit is een moeilijke oefening, ik wens niet via oversubsidiëring de doelstelling inzake hernieuwbare energie halen. Die fout uit het verleden willen we niet herhalen. Integendeel, ik wil via een marktconforme ondersteuning aan onze kinderen en kleinkinderen een nieuw, duurzaam en koolstofarm energielandschap kunnen aanbieden, zonder bijkomende factuur. Vlaanderen heeft daarin de eerste stappen reeds gezet, en gaat verder op dat pad, door de steun verder te verfijnen en waar nodig te differentiëren. Ik heb goed gehoord dat u zonet onze beleidskeuze om geleidelijk ook in te zetten op investeringssteun onderschrijft.

Verder zijn de investeringen in het distributienet om de integratie van deze hernieuwbare energie optimaal te laten verlopen een element dat parallel loopt. Gedecentraliseerde energieopwekking en prosumenten zijn immers niet langer begrippen voor en van de toekomst . Ik wil dat in het Vlaamse gewest er op afzienbare termijn een slim netwerk wordt geconcipieerd. Het ene gaat niet zonder het andere, en beide moeten tegelijkertijd vorm krijgen. Beide moeten de weg afleggen om te komen tot een nieuw energielandschap. Parallel. Vlaanderen is hiermee aan de slag, en gaat hiermee door. Hetzelfde geldt voor het inzetten op flexibiliteit die broodnodig is in ons energiesysteem om met het wisselend karakter van windenergie te kunnen omgaan.

Naast de duidelijke keuze voor hernieuwbare energie, is er een tweede pijler waar mijn beleid op rust: ik wil van Vlaanderen een energie-efficiënte regio maken. Nog steeds is het motto “een uitgespaarde kWh is de groenste en goedkoopste kWh”. Meer zelfs, hij is gratis. Deze onzichtbare energie moet er mee voor zorgen dat Vlaanderen en België de doelstellingen halen. De energie-efficiëntie ligt in heel wat woningen voor het grijpen. Ook bij bedrijven, zoals hier op deze site.

Meneer Dallemagne,

Uw bedrijf, EDF Luminus, investeert al meer dan 50 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Ook u bent dus een believer, en net als voor u is voor mij de wind een partner om onze doelstellingen te halen.

Ik wil u feliciteren met uw project hier. En met uw nominatie voor de verkiezing van Young Top Manager of the Year ook.

Share on:

Leave a comment