Speech – Installatie thuisbatterij bij particulieren

Voorbije week ben ik al een aantal keer gaan spreken over de toekomst van ons energielandschap. Het energielandschap staat voor een grote omwenteling. Een evolutie van een model waarbij de productie centraal gebeurt in grote installaties, waaronder koolcentrales en kerncentrales. Het is een model waarbij de consument sterk afhankelijk is van die centrale energieproducent. Het is een lange ketting die kwetsbaar is. Wanneer één schakel uitvalt kan dat grote gevolgen hebben. Hoe dichter die schakel tegen de centrale productie uitvalt hoe groter die gevolgen kunnen zijn.

In het nieuwe energiemodel wordt dit systeem met al zijn nadelen verleden tijd. Dit nieuw energiemodel zal verder bouwen op de lokale productie van hernieuwbare energie. We merken vandaag dat de rendabiliteit en het vermogen van windmolens en zonnepanelen stelselmatig blijft groeien. Hernieuwbare energie heeft echter altijd één groot nadeel gekend. Het levert niet continu stroom. Of nog specifieker: Het levert het meeste stroom op die momenten dat mensen ze vaak niet kunnen gebruiken, omdat ze op werk of school zitten. Er was dus een missing link tussen decentrale energieproductie en energieconsumptie.

Die missing link is de reden waarom we vandaag hier zijn. Wat tot voor kort vooral beelden opriep van een muffige kamer volgepropt met batterijen en bijhorende kabels is vandaag realiteit: De huisbatterij. Niet zo maar een huisbatterij, maar de eerste generatie huisbatterijen die realistische mogelijkheden biedt aan consumenten. Compact, krachtig, gemakkelijk aan te sluiten en niet deprimerend om naar te kijken. Deze huisbatterijen zijn in staat om de missing link tussen decentrale productie van hernieuwbare energie en consumptie op te vullen. Het vormt met andere woorden de essentiële schakel voor het decentraal energiemodel.

De voordelen van dit energiemodel zijn niet te overzien. Zelfs de grootste visionairen zullen er vandaag niet in slagen om alle mogelijkheden ervan in te schatten. Toch alvast een paar. Batterijen kunnen de functie energieproducent, energiemagazijnier en energieconsument verenigen in één entiteit: Elke burger. Met 1 miljoen batterijen die tijdens 1 piekuur per dag energie op het net afladen kan je 1 kerncentrale sluiten. Het maakt ons minder afhankelijk. Niet alleen omdat we loskomen van de centrale energieproductie maar ook omdat het de keten korter maakt. Het transporteren van energie vraagt sterk uitgebouwde en grootschalige netwerken. Zaken die met een prijskaartje komen. En dan spreek ik nog niet over wat de mogelijkheden zijn op plaatsen waar er vandaag géén elektriciteitsleidingen zitten zoals bepaalde gebieden in ontwikkelingslanden. Net omdat batterijen kunnen afladen op piekmomenten hebben ze een invloed op de elektriciteitsprijs. Ze vlakken de schaarste af waardoor de energieprijs kan dalen. Boven alles maakt dit decentraal energiemodel met haar batterijen energie terug iets van u en ik. Een model waar we los komen van logge structuren en installaties. Een model waar we onze leefwereld kunnen verzoenen met de nood aan energie. Een model waar energie niet meer ten koste hoeft te gaan van ons leefmilieu en ons klimaat.

Elon Musk heeft bij de presentatie van de powerwall in beeld gebracht hoeveel zonnepanelen nodig zijn om de Verenigde Staten volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. Een quasi onzichtbaar vlekje op de kaart van de VS. In dat quasi onzichtbaar vlekje was een volstrikt onzichtbaar vlekje, één enkele pixel, die de benodigde hoeveelheid batterijen moest symboliseren. Vlaanderen is uiteraard wat kleiner. Open ruimte is schaars omdat veel ruimte volgebouwd is. Dat hoeft geen nadeel te zijn. Integendeel, dat zijn genoeg daken die we kunnen uitrusten met zonnepanelen en evenveel huizen die we kunnen uitrusten met huisbatterijen. Op die manier wordt wat voor de één een illusie en de ander een verre droom lijkt, vandaag een stuk werkelijkheid.

Share on:

Leave a comment